Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rozpočet kraje

Mobilní verze webu

Rozbor hospodaření 2002

 

 
 

Rozbor hospodaření kraje vysočina v roce 2002

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

 

Celkový výsledek hospodaření v roce 2002

 

ROZPOČET KRAJE

                                                                                                                                  tis.Kč

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

% z upr.rozpočtu

PŘÍJMY CELKEM

2 105 584

2 516 668

2 404 580

96

FINANCOVÁNÍ (přebytek hosp. z roku 2001)

0

1 117

1 117

100

VÝDAJE CELKEM

2 105 584

2 517 785

2 265 383

90

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

*****

*****

140 314

*****

        z toho vráceno do SR

*****

*****

324

*****

ZŮSTATEK PRO POUŽITÍ V ROCE 2003

 

 

139 990

 

 

               

SOCIÁLNÍ FOND

                                                                                                                                            

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

% z upr.rozpočtu

PŘÍJMY CELKEM

1 929 000

1 598 000

1 598 000

100

FINANCOVÁNÍ (zůstatek z roku 2001)

123 498

123 498

123 498

100

VÝDAJE CELKEM

2 052 498

1 721 498

1 189 052

69

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

*****

*****

532 446

*****

ZŮSTATEK PRO POUŽITÍ V ROCE 2003

 

 

532 446

 

 

           

FOND VYSOČINY

                                                                                                                                              

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

% z upr.rozpočtu

PŘÍJMY CELKEM

81 400 000

81 400 000

81 400 000

100

FINANCOVÁNÍ (zůstatek z roku 2001)

0

0

0

*****

VÝDAJE CELKEM

81 400 000

81 400 000

18 392 869

23

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

*****

*****

63 007 131

*****

ÚROKY NA ÚČTU FONDU VYSOČINY

*****

*****

22 947

*****

ZŮSTATEK PRO POUŽITÍ V ROCE 2003

 

 

63 030 078

 

 

 

 

 

Návrh na rozdělení přebytku hospodaření za rok 2002

 

ROZPOČET KRAJE

 

Převod přebytku hospodaření do Fondu strategických rezerv Vysočiny:            139 990 671,11 Kč    

Zapojení prostředků z přebytku hospodaření do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003 prostřednictvím Fondu strategických rezerv Vysočiny: 42 878 tis. Kč       

Návrh na rozdělení:

1.      Program Socrates (kapila Školství, běžné výdaje, § 3299 Záležitosti vzdělávání): 140 tis. Kč

2.      Program Phare (kapitola Regionální rozvoj, běžné výdaje, § 2140 Vnitřní obchod, služby, turismus): 238 tis. Kč

3.      Opravy silnic – rozšíření přílohy č. 19 schváleného rozpočtu kraje na rok 2003 (kapitola Nemovitý majetek, běžné výdaje, § 2212 Silnice): 40 000 tis. Kč

4.      Příspěvek HZS kraje Vysočina na repasi požární techniky (kapitola Požární ochrana a IZS, kapitálové výdaje, § 5511 Požární ochrana – profesionální část): 2 500 tis. Kč

 

Zdůvodnění:

V bodech 1 a 2 návrhu na rozdělení se jedná o závazky z roku 2002 (v roce 2002 poskytnuté účelové dotace, které lze čerpat i v roce 2003).  Jde o:

·        prostředky poskytnuté kraji v rámci programu Socrates (185 tis.Kč): V roce 2002 byly tyto prostředky vyčerpány pouze zčásti (45 tis.Kč). Zbytek (140 tis.Kč) je určen pro využití v roce 2003, proto je třeba tuto částku převést do rozpočtu roku 2003.

·        prostředky poskytnuté kraji v rámci programu Phare (240 tis.Kč): V roce 2002 nebyly tyto prostředky čerpány vůbec, proto je třeba celou částku převést do rozpočtu roku 2003.

V bodech 3 a 4 se jedná o požadavky, které vzešly z projednávání rozdělení rozpočtového přebytku kraje za rok 2002.

 

SOCIÁLNÍ FOND

 

Přebytek hospodaření:                                                                                   532 446 Kč

 

Návrh na rozdělení:

1.      Zvýšení rozpočtu výdajů sociálního fondu v roce 2003, § 6172 Činnost regionální správy : 532 446 Kč

 

Zdůvodnění:

1.      V rozpočtu sociálního fondu byla z důvodu nedostatku prostředků podceněna především položka Vzdělávání zaměstnanců, proto je navrhováno využít zůstatek fondu z roku 2002 už v roce 2003 (případný přebytek fondu v roce 2003 může být analogicky převeden do dalších let).

 

FOND VYSOČINY

 

Přebytek hospodaření:                                                                            63 030 078 Kč

z toho: v roce 2002 vyhlášeno, rozděleno a nevyplaceno           18 509 679 Kč

                         v roce 2002 vyhlášeno a dosud nerozděleno                      8 240 000 Kč

                         zbývá k použití v roce 2003                                             36 280 399 Kč      

Návrh na rozdělení:

1.      Zvýšení rozpočtu výdajů Fondu Vysočiny v roce 2003, v rozdělení dle paragrafů jednotlivých grantových programů rozdělených nebo vyhlášených  v roce 2002:18 509 679 Kč + 8 240 000 Kč = 26 749 679 Kč.

2.      Zvýšení rozpočtu výdajů Fondu Vysočiny v roce 2003 na případné nové grantové programy vyhlášené a rozdělené v roce 2003:  36 280 399 Kč

 

Zdůvodnění:

1.      Prostředky, které byly rozhodnutím zastupitelstva určeny na grantové programy, rozděleny v roce 2002 (příp. část v roce 2003) a budou vyplaceny v roce 2003  je nutné zapojit do rozpočtu fondu v roce 2003.

2.      Potřeba finančních prostředků bude pravděpodobně v roce 2003 ve fondu vyšší než činí příděl do fondu z rozpočtu kraje na rok 2003 (80 000 000 Kč),  proto je navrhováno z přebytku hospodaření fondu posílit jeho rozpočet na rok 2003 (případný přebytek fondu v roce 2003 může být analogicky převeden do dalších let).

 

Závěrečný účet                                                               (Kč)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2001 celkem

203 876 787,88

 

 

z toho:

účet sociálního fondu

532 446,29

 

účet Fondu Vysočiny

63 030 077,78

 

základní běžný účet

140 314 263,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav základního běžného účtu k 31.12.2001 celkem

140 314 263,81

 

 

 

 

 

Nevyčerpané dotace ze SR na ZBÚ kraje k 31.12.01 celkem

323 592,70

(vráceno v roce 2003 při finančním vypořádání za rok 2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

Přebytek hospodaření za rok 2002 po finančním vypořádání

139 990 671,11

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Tulis
Vytvořeno / změněno: 2.6.2003 / 2.6.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Dokumenty rozpočtu > Závěrečné účty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies