Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2003

12. květen 2003
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2003

konaného dne 12. 5. 2003

 

Přítomno:

Kontrolní výbor:

-          Ing. Bc. Jaromír Barák (předseda);

-          Mgr. Miroslav Báňa;

-          Jan Koten;

-          Mgr. Petr Kesl;

-          JUDr. Drahoslav Oulehla;

-          Ing. Jaromír Černý;

-          Ing. Vladislav Nechvátal;

-          Ing. Jaroslav Veselý (místopředseda);

-          Eva Rydvalová (tajemnice výboru).

Hosté:

-          Ing. František Dohnal –hejtman;

-          Ing. Miroslav Březina – zástupce ředitelky KrÚ.

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu;

3.      Kontrola postupu výběrové komise a rady kraje v případě veřejné zakázky na obchvat Trnavy – dokončení a zápis;

4.      Kontrola veřejné zakázky – výběr zprostředkovatele pro zhodnocování finančních prostředků kraje;

5.      Kontrola veřejné zakázky – zpracování dlouhodobého projektu revitalizace Školního statku Bystřice nad Pernštejnem;

6.      Kontrola veřejné zakázky – studie proveditelnosti projektu revitalizace Školního statku Bystřice nad Pernštejnem;

7.      Zpráva o vyhodnocení práce s peticemi a vyřizování stížností v roce 2002 orgány kraje Vysočina;

8.      Různé.

 

Usnesení 014/05/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

pověřuje

Ing. Bc. Jaromíra Baráka, předsedu kontrolního výboru, předložením zápisu z kontroly postupu výběrové komise a rady kraje v případě veřejné zakázky na obchvat Trnavy na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina.

 

Usnesení 015/05/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

žádá

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina o prověření účelnosti vynaložených prostředků na zpracování dlouhodobého projektu revitalizace Školního statku Bystřice nad Pernštejnem a studii proveditelnosti projektu revitalizace Školního statku Bystřice nad Pernštejnem.

 

Ing. Bc. Jaromír Barák v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.5.2003 / 28.5.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze