Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2003

14. duben 2003
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2003

konaného dne 14. 4. 2003

 

Přítomno:

Kontrolní výbor:

-          Ing. Bc. Jaromír Barák (předseda);

-          Mgr. Miroslav Báňa;

-          Jan Koten;

-          Mgr. Petr Kesl;

-          JUDr. Drahoslav Oulehla;

-          Ing. Jaromír Černý;

-          Ing. Vladislav Nechvátal;

-          Ing. Jaroslav Veselý (místopředseda);

-          Eva Rydvalová (tajemnice výboru).

Hosté:

-          RNDr. Miloš Vystrčil – 1. náměstek hejtmana;

-          Ing. Miroslav Březina – zástupce ředitelky KrÚ.

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu;

3.      Kontrola postupu výběrové komise a rady kraje v případě veřejné zakázky na obchvat Trnavy – dokončení a zápis;

4.      Aktualizace Pravidel pro zadávání veřejných zakázek;

5.      Kontrola veřejné zakázky – výběr zprostředkovatele pro zhodnocování finančních prostředků kraje;

6.      Různé;

 

Usnesení 009/04/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje, aby kritéria pro vyhodnocení veřejných zakázek včetně jejich „vah“ byla stanovována a zveřejňována vždy nejpozději s vyhlášením veřejné zakázky.

 

Usnesení 010/04/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje, aby při zadávání veřejných zakázek byl  návrh smlouvy o dílo  zpracovaný krajem součástí zadávacích podmínek. Do návrhu smlouvy  budou mimo jiné zapracovány kritéria pro vyhodnocení veřejných zakázek. Uchazeč návrh smlouvy  vyplní svojí nabídkou a předloží do výběrového řízení.

 

Usnesení 011/04/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje, aby dle připomínek a doporučení kontrolního výboru k  Pravidlům pro vyhodnocování veřejných zakázek, dané usneseními kontrolního výboru č. 031/11/2002/KV, 032/11/2002/KV, 003/02/2003/KV, 004/02/2003/KV, 009/04/2003/KV, 010/04/2003/KV, 011/04/2003/KV byla tato Pravidla upravena.

 

Usnesení č. 012/04/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                     kontrola veřejné zakázky Zpracování dlouhodobého projektu revitalizace Školního statku Bystřice nad Pernštejnem

kontrolovanou osobu:              krajský úřad

termín kontroly:                        zasedání kontrolního výboru č. 5/2003 dne 12. května. 2003

složení kontrolní skupiny:          členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:        předseda kontrolního výboru

ukládá

tajemnici výboru zajistit materiály potřebné k provedení kontroly veřejné zakázky Zpracování dlouhodobého projektu revitalizace Školního statku Bystřice nad Pernštejnem a tyto materiály zaslat 10 dní před zasedáním kontrolního výboru č. 5/2003 členům kontrolního výboru.

 

Usnesení č. 013/04/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                     kontrola veřejné zakázky Studie proveditelnosti projektu revitalizace Školního statku Bystřice nad Pernštejnem

kontrolovanou osobu:              krajský úřad

termín kontroly:                        zasedání kontrolního výboru č. 5/2003 dne 12. května 2003

složení kontrolní skupiny:          členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:        předseda kontrolního výboru

ukládá

tajemnici výboru zajistit materiály potřebné k provedení kontroly veřejné zakázky Studie proveditelnosti projektu revitalizace Školního statku Bystřice nad Pernštejnem a tyto materiály zaslat 10 dní před zasedáním kontrolního výboru č. 5/2003 členům kontrolního výboru.

 

 

Ing. Bc. Jaromír Barák v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.4.2003 / 30.4.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze