Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Plán činnosti Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina na rok 2003

 

 
 

Plán činnosti komise pro vnější vztahy

 

 

Cílem práce komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina jsou doporučení a podpůrná stanoviska členům rady kraje v tématických oblastech vymezených tímto plánem činnosti či vzešlých z aktuálních požadavků rady a oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana.

 

 

Témata jednání komise:

 

  1. Komunikační strategie kraje Vysočina

-  připomínkování zpracovaných materiálů ke komunikační strategii

-  tiskoviny kraje, filmové dokumenty

-  komunikace s veřejností a partnery

-  webová prezentace

-  jednotný vizuální styl

 

  1. Prezentace kraje Vysočina

      prezentační materiály a propagační předměty (náměty, systém distribuce)

      formy zapojení venkovských obcí do prezentací kraje

 

  1. Partnerská města – příprava databáze. Zpracování schématu existujících družebních vztahů v různých městech kraje, vyhodnocení jejich využitelnosti z hlediska kraje, doporučení případných společných akcí, výměna kontaktů a zkušeností

 

  1. Celistvost kraje Vysočina – příčiny odstředivých tendencí, možné argumenty a kroky

 

  1. Tradice a ocenění – grantové programy, výroční ceny kraje

 

  1. Význačné akce a osobnosti regionálního významu

      doplnění databáze

      možnosti zviditelnění (podpora akcí, čestné občanství)

 

  1. Spolupráce s okolními regiony a zahraničím

      pracovní setkání se členy obdobných komisí ze sousedních krajů, navázání na započatou spolupráci s komisí JM kraje

      spolupráce s Dolním Rakouskem – připomínky a doplnění pracovního programu

 

  1. Program rozvoje kraje Vysočina – možné doplnění v oblasti vnějších vztahů

 

 

                                                                     PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

                                                předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.4.2003 / 2.4.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze