Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na I. pololetí 2003

 

 
 

Plán činnosti Výboru na výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina  na I. pol. roku 2003

 

1. Výbor se schází zpravidla 1x měsíčně

2. Jednání výboru se řídí jednacím řádem výborů

 

Jednání výboru se pravidelně zabývá:

  • Aktuální informací z oblasti školství
  • Informací o změnách legislativy

 

Leden

-         Informace zástupce Asociace soukromých škol ČR

-         Grantové programy 2003

-         Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání v současné fázi přípravy

 

Únor

-         Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání

-         Struktura výroční zprávy 2003

-         Finanční rámec grantových programů

 

Březen

-         Projednání výroční zprávy

-         Závěrečné projednání dlouhodobého záměru rozvoje školství

 

Duben

-         Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení v roce 2002

-         Grantové programy 2003

 

Květen

-         Stav rozpočtu 2003

-         Změny v síti škol provedené v minulém období

-         společné zasedání výboru s Radou pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina ve věci projednání politiky aktivní zaměstnanosti.

 

Červen

-         Příprava změn v síti škol

-         Uplatnění absolventů na trhu práce

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.4.2003 / 2.4.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze