Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2003

10. únor 2003
 

 
 

Souhrn usnesení ze zasedání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2003

konaného dne 10. 2. 2003

 

Přítomno:

-          Ing. Bc. Jaromír Barák – předseda kontrolního výboru;

-          Ing. Jaroslav Veselý – místopředseda kontrolního výboru;

-          Jan Koten – člen kontrolního výboru;

-          RSDr. Karel Tvrdý – člen kontrolního výboru;

-          JUDr. Drahoslav Oulehla – člen kontrolního výboru;

-          Mgr. Miroslav Báňa – člen kontrolního výboru;

-          Ing. Jaromír Černý – člen kontrolního výboru;

-          RNDr. Miloš Vystrčil – 1. náměstek hejtmana;

-          JUDr. Simeona Zikmundová – ředitelka KrÚ;

-          Ing. Petr Kolář – vedoucí majetkového odboru KrÚ;

-          Eva Rydvalová – tajemnice výboru.

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu;

3.      Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina;

4.      Kontrola dodržení právních předpisů při sjednávání zakázky s firmou ABS Wyda – dokončení, zápis;

5.      Kontrola veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí – rekonstrukce mostu ev. č. 602-024 – výběr zhotovitele stavby“;

6.      Kontrola postupu výběrové komise a rady kraje v případě veřejné zakázky na obchvat Trnavy;

7.      Plán činnosti na rok 2003;

8.      Různé;

9.      Závěr.

 

 

 

Usnesení 002/02/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

návrh zápisu o kontrole dodržení právních předpisů při sjednávání zakázky s firmou ABS Wyda a

pověřuje

Ing. Bc. Jaromíra Baráka, předsedu výboru, aby výše zmiňovaný dokument předložil Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

 

Usnesení 003/02/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje,   aby při stanovování kritérií pro vyhodnocení veřejných zakázek bylo přihlédnuto k možnostem zahrnout plnění kritérií do ustanovení smlouvy s vybraným uchazečem. Kritéria, u kterých to nebude možné,   mohou mít při hodnocení jen podpůrný význam.

 

 

Usnesení 004/02/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje zabývat se doplněním Pravidel  pro zadávání veřejných zakázek o mechanismus vyhotovování závěrečného shrnutí průběhu akce podle kritérií použitých při rozhodování o vítězi veřejné zakázky.

 

 

Usnesení č. 005/02/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly: veřejná zakázka - zhodnocování finančních prostředků kraje Vysočina – výběr zprostředkovatele

kontrolovanou osobu:              krajský úřad

termín kontroly:                        zasedání kontrolního výboru č. 3/2003 dne 10. března 2003

složení kontrolní skupiny:            členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:            předseda kontrolního výboru

ukládá

tajemnici výboru zajistit materiály potřebné k provedení kontroly veřejné zakázky - zhodnocování finančních prostředků kraje Vysočina – výběr zprostředkovatele a tyto materiály zaslat 10 dní před zasedáním kontrolního výboru č. 3/2003 členům kontrolního výboru.

 

 

 

                                                                                    Ing. Bc. Jaromír Barák v. r.

                                                                                    předseda Kontrolního výboru

                                                                                    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.2.2003 / 26.2.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze