Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2003

13. leden 2003
 

 
 

Souhrn usnesení

ze zasedání Kontrolního výboru

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2003

konaného dne 13. 1. 2003

 

 

Přítomno:

-          Ing. Bc. Jaromír Barák – předseda kontrolního výboru;

-          Ing. Jaroslav Veselý – místopředseda kontrolního výboru;

-          Jan Koten – člen kontrolního výboru;

-          RSDr. Karel Tvrdý – člen kontrolního výboru;

-          JUDr. Drahoslav Oulehla – člen kontrolního výboru;

-          Mgr. Miroslav Báňa – člen kontrolního výboru;

-          Ing. Jaromír Černý – člen kontrolního výboru;

-          Mgr. Petr Kesl – člen kontrolního výboru;

-          Ing. František Dohnal – hejtman kraje Vysočina;

-          Ing. Miroslav Březina – zástupce ředitelky KrÚ;

-          JUDr. Eva Šarapatková – vedoucí odboru sekretariátu ředitelky KrÚ;

-          Eva Rydvalová – tajemnice výboru.

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu;

3.      Pravidla přípravy, kontroly, podepisování a evidence smluv na krajském úřadě;

4.      Kontrola dodržení právních předpisů při sjednávání zakázky s firmou ABS Wyda – dokončení, zápis;

5.      Kontrola veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí – rekonstrukce mostu ev. č. 602-024 – výběr zhotovitele stavby“;

6.      Příprava kontrolních akcí v 1. čtvrtletí roku 2003;

7.      Plán činnosti na rok 2003;

8.      Různé;

9.      Závěr.

 

 

 

 

Usnesení č. 001/01/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly: prověřit postup výběrové komise a rady kraje v případě veřejné zakázky na obchvat Trnavy

kontrolovanou osobu:              rada kraje, výběrová komise

termín kontroly:                        zasedání kontrolního výboru č. 2/2003 dne 10. února. 2003

složení kontrolní skupiny:            členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:            předseda kontrolního výboru

ukládá

tajemnici výboru zajistit materiály potřebné k provedení kontroly postupu výběrové komise a rady kraje v případě veřejné zakázky na obchvat Trnavy a tyto materiály zaslat 10 dní před zasedáním kontrolního výboru č. 2/2003 členům kontrolního výboru.

 

 

                                                                                    Ing. Bc. Jaromír Barák v. r.

                                                                                    předseda Kontrolního výboru

                                                                                    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.2.2003 / 26.2.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze