Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro přípravu koncepce prevence kriminality č. 4/2002

28. listopad 2002
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro přípravu koncepce prevence kriminality č. 4/2002

konaného dne 28. 11. 2002 v Jihlavě

 

 

 

 

 

 

Přítomno:

 

-         7 členů komise (viz presenční listina)

-          Mgr. Plachtová Renata

-         Mgr. Markéta Irovská – Probační a mediační služba

-         Mgr. Eva Mašková – Probační a mediační služba

-         Ing. Jan Murárik

 

 

 

 

1.      Zahájení

 

 Pavel Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné členy a hosty zasedání, a to Mgr. Markétu Irovskou a Mgr. Evu Maškovou z Probační a mediační služby ve Žďáře nad Sázavou. Přednesl návrh programu, který byl schválen. Předseda v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání.

 

 

 

 

2.      Projednání a shrnutí statistických dat

 

            Tohoto bodu se ujala Mgr. Zuzana Pechová, která podala potřebné informace za okres Pelhřimov. Ostatní členové poté dostali prostor k hodnocení a shrnutí statistických dat v této problematice. Vznikla všeobecná diskuse na toto téma za jednotlivé okresy. Na závěr tohoto bodu zhodnotil pan Dalibor Šrůtek celkovou situaci tak, že je potřeba oslovit menší obce k zapojení v rámci kraje na prevenci kriminality. Konstatoval také, že je dobré udržet se na současném stavu kriminality, ale snažit se do budoucna k celkovému snížení.

 

 

 

 

 

3.      Návrhy na projekty grantových programů

 

Členové Pracovní skupiny k tomuto bodu hovořili o grantových programech. V diskusi byly vzneseny konkrétní náměty a návrhy ze strany jednotlivých členů.

 

 

 

4.      Různé, závěr

 

Na závěr, poděkovala Mgr. Zuzana Pechová všem přítomným členům a hostům za účast a sdělila, že termín dalšího zasedání bude včas upřesněn na pozvánce.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Pavel Maslák

                                                                                 předseda Bezpečnostní komise

                                                                                        Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 28. listopadu 2002

Zapsala: Radka Šimůnková dne 2. prosince 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.12.2002 / 5.12.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze