Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro přípravu koncepce prevence kriminality č. 2/2002

23. květen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání pracovní skupiny pro přípravu koncepce prevence kriminality č. 2/2002

dne 23. května 2002

 

 

 

Přítomno: 5 členů

 

 

1. Zahájení

Zasedání zahájil Pavel Maslák. Přivítal všechny přítomné a v úvodu informoval o schůzce s okresními řediteli policie, která se konala dne 25. dubna 2002. Ředitelé přislíbili pomoc a spolupráci.

 

 

2. Informace z úřadu

Pavel Maslák v úvodu seznámil členy s posledními událostmi, které se týkají skupiny.

-         informoval o návštěvě mezinárodní agentury prevence kriminality, která prozatím navštívila 7 krajů a jednala o možné spolupráci. V budoucnu se uskuteční v Bratislavě se tkání s agenturou.

-         sdělil, že ho oslovilo Sdružení romská jednota Vysočina a nabídla pomoc při zpracování analýzy menšiny v kraji. Prozatím je toto vše v jednání.

 

 

3. Pozice koordinátora na krajském úřadě

Bude vypsáno výběrové řízení na kumulovanou pozici koordinátora romské otázky, prevence kriminality, integrace cizinců a protidrogové otázky. Tato funkce by měla být obsazena od 1. 9. 2002. Přítomní diskutovali na toto téma a shodli se, že tato funkce bude velice náročná, protože po zániku okresů nebude mít koordinátor s kým spolupracovat v těchto otázkách. Pavel Maslák zdůraznil, že je potřeba včas zjistit informace od okresních úřadů.

Romská problematika

Pavel Maslák se dotazoval, jaká je v jednotlivých okresech zkušenost s romskou kulturou. Koho oslovit v otázce romského poradce. Členové předávali zkušenosti práce s romskou menšinou v jednotlivých okresech.

Integrace cizinců

Členové informovali o tzv. monitoringu integrace cizinců, který vychází z usnesení vlády. Pavel Maslák souhlasil, že z tohoto monitoringu, by se mohlo vycházet.

Protidrogová politika

Členové poukázali, že existuje koncepce a tzv. SWOT analýza protidrogové otázky.

Pavel Maslák vyzval členy, aby se vyjádřili ke krajské koncepci protidrogové politiky, která je vyvěšena  na www stránkách kraje. Zde k tomuto tématu probíhá diskusní fórům.

Členové doporučili, aby se kraj spojil s přednosty úřadu a s pomocí okresních úřadů zjistil informace týkající se romské menšiny i protidrogové politiky a integrace cizinců.

 

 

3. Strategie prevenci kriminality

Členové předložili kompletní materiál analytické části koncepce prevence kriminality. Marek Topolovský poukázal na chybějící údaje:

-         okres Pelhřimov - doplnění některých údajů

-         okres Jihlava – chybí v tabulkách kompletní rok 1998

 

Přítomní se dohodli, že by bylo dobré v této analytické části uvést:

-         počet obecné prospěšných prací (za spolupráce s agenturou)

-         nezaměstnanost v kraji od roku 1998

-         názvy institucí, které se zabývají prevencí kriminality – volnočasové aktivity mládeže

 

 

4. Plán pracovní skupiny

Pavel Maslák ujistil přítomné, že v okamžiku, kdy bude mít tuto analytickou část v elektronické podobě, doplní chybějící údaje a nově zadané údaje. Poté bude tento materiál rozeslán se zápisem členům skupiny. Ujistil, že tento materiál není konečný. Až bude analytické část kompletně dokončena bude se pracovat na grantové politice a naplňování   strategie prevence kriminality. Je potřeba zjistit informace o naplnění strategie prevence kriminality v jednotlivých okresech. Vyzval členy, aby do příště uvažovali jakým způsobem tuto strategii utvořit. Domnívá se, že určitě rozdělit zvlášť obce pod 10 000 obyvatel a zvlášť nad 10 000 obyvatel.

 

5. Diskuse

Diskutovalo se o výše uvedených tématech. Přítomní se shodli, že by bylo dobré oslovit ředitelé městské policie v Jihlavě, aby přehodnotil místo v pracovní skupině a místo Michaely Vítkové delegoval někoho jiné, vhledem k tomu, že paní Vítková je zástupkyně primátora, a má své práce mnoho, nemůže se plně věnovat této práci.

Pavel Maslák shrnul závěry z této schůzky a poděkoval všem přítomným za spolupráci.

 

 

 

 

 

 

                                                                        Pavel Maslák v. r.

                                                            předseda bezpečnostní komise

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.11.2002 / 28.11.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze