Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č.6/2002

23. říjen 2002
 

 
 

Zápis z jednání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina                                  č. 6/2002

konaného dne 23. 10. 2002 v  Chotěboři

 

Přítomno: 6 členů komise

               Pplk.  Ing. Drahoslav  Ryba – ředitel HZS kraje Vysočina

               Pplk. Ing. František Zadina – náměstek ředitele HZS kraje Vysočina

 

Program:

1.     Zahájení.

2.     Závěrečná zpráva o povodni v povodí toku Hodonínka v okrese Blansko ve dnech 15. – 16. 7. 2002 týkající se okresu Žďár nad Sázavou

3.     Návrh řešení dotace HZS kraje Vysočina

4.     Plán činnosti komise na 2. pololetí roku 2002

5.     Diskuse, různé

6.     Prohlídka požární stanice

7.     Závěr

 

 

1.      Zahájení.

 

Předseda komise, Pavel Maslák zahájil zasedání a přivítal všechny přítomné členy a hosty v prostorách hasičské stanice v Chotěboři. Přednesl návrh programu jednání. Ten byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání Bezpečnostní komise nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2.      Závěrečná zpráva o povodni v povodí toku Hodonínka v okrese Blansko ve dnech 15.  – 16. 7. 2002 týkající se okresu Žďár nad Sázavou

 

Pavel Maslák informoval přítomné o závěrečné zprávě o povodni v povodí toku Hodonínka  z 15. na 16. července 2002, kdy byla  zatopena část obce Štěpánov nad Svratkou (okres Žďár nad Sázavou). Tato zpráva obsahuje meteorologickou situaci, popis povodí Hodonínky, vznik a následky povodně, rozsah škod, sled záchranných prací integrovaného záchranného systému, povodňové a ostatní škody na majetku a fotodokumentaci. Předseda podrobně procházel a pohovořil k  jednotlivým bodům tohoto materiálu, který byl zpracován LVHZ.

Pplk. Ryba kladně hodnotil postup kraje Vysočina, vyslat záchranný team hasičů do Rakouska. Uvedl, že tato pomoc měla obrovský pozitivní význam k  morálnímu pohledu Čechů. Dále kladně hodnotil značnou profesionální úroveň hasičů, jejich kázeň a totální nasazení.

Pplk.Zadina k tomuto bodu uvedl, že starostka obce Štěpánov nad Svratkou, paní Jaromíra Brázdová, perfektně koordinovala povodňovou krizovou situaci a informoval, že byl podán návrh na její vyznamenání. Dále pohovořil o problematice s fungováním povodňových komisí. Konstatoval, že je potřeba vytvořit komise přímo v povodňových lokalitách. Na toto téma vznikla všeobecná diskuse.

Na závěr pplk. Ryba ještě přítomné členy informoval o jmenování plk. Ing.  Miroslava Šimona do funkce  náměstka ředitele HZS kraje Vysočina pro úsek prevence a plánování.

 

 

Usnesení 018/06/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

závěrečnou zprávu týkající se obce Štěpánov nad Svratkou a doporučuje Bezpečnostní radě tuto zprávu schválit.

 

3.      Návrh řešení dotace HZS kraje Vysočina

 

K tomuto budu podal informace Pavel Maslák. Uvedl, že je nutné absolutně uzavřít otázku finanční podpory rekonstrukce a přístavby požární stanice v Ledči nad Sázavou. Podal návrh na úpravu rozpočtu kraje, kapitoly IZS a PO, paragrafu  5511, orj. 18 a to následovně :

- 1 milion Kč příspěvek na  rekonstrukci přístavby požární stanice v Ledči nad Sázavou

- 500 tisíc Kč na zasíťování nového sídla HZS kraje Vysočina

- 1,5 milionu Kč příspěvek na vybudování a technologii krajského operačního střediska a informačního střediska  (OPIS) a pracoviště krizového řízení.

 S tímto postupem souhlasili všichni přítomní členové komise.

 

 

Usnesení 019/06/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

a doporučuje tuto žádost s  vnitřní rozpočtovou změnou projednat v orgánech  kraje Vysočina.

 

 

4.      Plán činnosti komise na 2. pololetí roku 2002

 

Přítomní členové se dohodli, že listopadové zasedání Bezpečnostní komise se uskuteční pravděpodobně v Pacově, okres Pelhřimov. Termín byl stanoven na 19. listopad 2002 v 9.30 hodin. Prosincové zasedání pak členové komise určili v Jihlavě s prohlídkou nově dostavěného krajského ředitelství HZS. Termín byl stanoven na 10. prosince 2002 od 9.30 hodin.

 

 

5.      Diskuse, různé

 

Členové komise hovořili a diskutovali o problematice financování Jednotek požární ochrany obcí kraje Vysočina a OSH ČMS. Pavel Maslák  pohovořil o návrhu rozpočtu na rok 2003. Ing. Jan Murárik podal informace týkající se dálnice D1 a to o nových bezpečnostních opatření a údržbě.

 

6.      Prohlídka hasičské stanice

 

pplk. Zadina vyzval členy Bezpečnostní komise k prohlídce hasičské stanice. Přítomní členové shlédli  prostory a  technické vybavení této hasičské stanice.

 

7.      Závěr

 

Pavel Maslák na závěr poděkoval všem přítomným za účast a konstatoval, že příští zasedání Bezpečnostní komise se uskuteční v okrese Pelhřimov. Datum a místo bude upřesněno na pozvánce.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      Pavel Maslák

                                                                                                                                                                        předseda Bezpečnostní komise

                                                                                                                                                                                                Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání Bezpečnostní komise dne 23. října 2002.

Zapsala Radka Šimůnková dne 5. listopadu 2002

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.11.2002 / 11.11.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze