Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina č. 7/2002

14. listopad 2002
 

 
 

POZVÁNKA

 

na 7. zasedání komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina

 

 

Vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na 7. zasedání komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina, které se bude konat

 

14. listopadu 2002 od 15.00 hodin v sídle kraje Vysočina, Žižkova 57,

budově A, zasedací místnost 2.21

 

 

            Program jednání:

1.       Zahájení

2.       Problematika skládky v Pozďátkách (informace současných vlastníků o dalších záměrech)

3.       Aktualizace Programu rozvoje kraje (PRK)

4.       Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (prezentace závěrů průzkumu současného stavu)

5.       Prognóza a koncepce strategie ochrany přírody a krajiny kraje Vysočina (diskuse k obsahu připravovaného materiálu – viz příloha)

6.       Fond Vysočiny – informace o stavu přípravy grantových programů

7.       Závěr

 

            V případě, že se nebudete moci tohoto jednání zúčastnit, sdělte prosím svoji omluvu na telefonním čísle 7777 52 108  nebo na e-mailové adrese simunkova.r@kr-vysocina.cz.

 

            S díky

a pozdravem

 

 

 

                                                                                                   Bc. Michal Zrůst, v.r.

                                                                                        předseda komise pro životní prostředí

                                                                                                      Rady kraje Vysočina         

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.11.2002 / 11.11.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze