Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2002

3. říjen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise

Rady kraje Vysočina č. 8/2002

konaného dne 3. října 2002

 

 

 

Přítomno:            8 členů komise – viz prezenční listina

                                   Šálek Zdeněk, Ing. – tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Rozpočet SFDI na rok 2003

3.       Priority silniční sítě kraje Vysočina

4.       Různé

5.       Závěr

 

 

1. Zahájení

 

Předseda dopravní komise RNDr. Petr Pospíchal zahájil 8. zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina v roce 2002 a přivítal všechny přítomné členy. Přednesl program 8. zasedání dopravní komise v roce 2002, který byl bez připomínek přijat. Členové komise nevznesli žádné připomínky k zápisu ze zasedání dopravní komise č.7/2002.

 

2. Rozpočet SFDI na rok 2003

 

            Předseda komise seznámil členy dopravní komise se situací, která se týká návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR (dále SFDI) na rok 2003. Na celou dopravní infrastrukturu kraje Vysočina by mělo být v roce 2003 vyčleněno zhruba 1,5 mld. Kč, z toho 524 mil. Kč jako příspěvek na správu a údržbu komunikací II. a III. třídy pro správy a údržby silnic v kraji Vysočina a cca 1 mld. Kč na jmenovité akce uvedené v návrhu rozpočtu. Zmínil cca 100% nárůst finančních prostředků v roce 2003 u jmenovitých akcí na dopravní infrastrukturu. Dále uvedl, že zmíněný návrh rozpočtu schválil Výbor SFDI s určitými změnami, které se konkrétně nedotkly jednotlivých akcí kraje Vysočina. Jednání o rozpočtu SFDI ve Vládě ČR bylo přerušeno.

 

3. Priority silniční sítě kraje Vysočina

 

            Předseda uvedl materiál, ke kterému se dopravní komise vrací v určitém intervalu pravidelně. Uvedl, že dopravní komise o tomto bodu programu jednala již na minulém zasedání s tím, že Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ kraje Vysočina byl požádán, aby materiál doplil. Předseda komise poděkoval odboru dopravy za vypracování. Po jednání dopravní komise bude vytvořen definitivní materiál, který bude předložen Radě kraje Vysočina. Členové dopravní komise vedli rozsáhlou diskusi týkající se akcí v původním, nerozšířeném „Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina“. Členové komise se shodli na tom, aby byla vyřazena akce III/3456 Golčův Jeníkov – rekonstrukce ulice Riegrova, vzhledem k tomu, že Rada kraje Vysočina již vybrala dodavatele a je kryta z rozpočtu kraje. Na minulém zasedání doplnili členové komise „Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina“ o nové akce ze zásobníku. Akce II/132,639 a II/112 průtah Horní Cerekev byly sloučeny. Akce II/151 Štěpkov – průtah byla sloučena s akcí ze zásobníku III/15114 Štěpkov – průtah. Akce III/03719 Radslavice – výkup nemovitosti byla přiřazena k výkupu nemovitostí, které jsou již řešeny. Akce III/35314 Nové Město na Moravě – průtah byla přesunuta do části „Nové stavby“. Ze zásobníku akcí byly do „Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina“ doplněny akce III/3791 Vlkov – průtah, Velká Bíteš - ulice Kostelní, dále II/133, III/1333, 1336, 1335 průtah Nový Rychnov. Takto vybrané, doplněné a změněné akce byly na jednání č.8/2002 schváleny všemi přítomnými členy dopravní komise. Součástí zápisu je „Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina a zásobník akcí“.

 

4. Různé

 

Členové komise se dohodli na tom, že v „Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina“ nebude vzhledem k nesourodosti a neporovnatelnosti akcí stanoveno pořadí. Členové komise vyjádřili souhlas se zveřejněním svých telefonních a e-mailových kontaktů k využití pro webové stránky kraje Vysočina.

 

5. Závěr

 

Na závěr poděkoval předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina RNDr. Petr Pospíchal všem přítomným členům. Termín dalšího zasedání komise bude včas stanoven a oznámen členům dopravní komise prostřednictvím e-mailu.

 

 

 

 

    RNDr. Petr Pospíchal v. r.                                                  předseda Dopravní komise

                                                                  Rady kraje Vysočina

 

 

      

Záznam pořízen na jednání dne 3. října 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 4. října 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.10.2002 / 24.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze