Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 7/2002

24. říjen 2002
 

 
 

POZVÁNKA

 

na zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 7/2002

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

 

            dovolujeme si Vás pozvat na zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 7/2002, které se bude konat

 

dne 24. října 2002 ve 14.00 hod.

v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zas. místnost č. 2.21)

 

            s tímto programem:

1.      Zahájení jednání;

2.      Čerpání rozpočtu 1-9/2002;

3.      Rozpočet kraje na rok 2003 (1. pracovní návrh);

4.      Rozpočtový výhled kraje na roky 2004 – 2005 (1. pracovní návrh);

5.      Projednání poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci hasičské stanice v Ledči nad Sázavou;

6.      Diskuse;

7.      Závěr.

 

            Podkladové pracovní materiály k bodům programu č. 2, 3, 4 Vám budou zaslány nejpozději do 18. října 2002, materiál k bodu č. 5 je přiložen v příloze pozvánky.

Vzhledem k tomu, že máme zájem, aby jednání bylo pro všechny zúčastněné užitečné, efektivní a organizačně kvalitně zajištěné, potvrďte prosím svoji účast na tomto jednání na telefonním čísle 564 602 162 nebo na e-mailové adrese nedvedova.k@kr-vysocina.cz nejpozději do 15. října 2002.

 

            S díky

a pozdravem

 

     Miloš Vystrčil v. r.

                                                                                                  předseda Rozpočtové komise

                                                                                                        Rady kraje Vysočina

 

 

Příloha:

·        Materiál k bodu č. 5 „Projednání poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci hasičské stanice v Ledči nad Sázavou“.

 

Rozdělovník:

·        Členové rozpočtové komise:                        Bambula Leopold

Březina Miroslav, Ing.

Doucha Bohuslav, Ing.

Hloušek Bohumil, Mgr.

Chvátal Oldřich, Bc.

Kudyn Jaroslav, Ing.

Paločko Vladimír, Ing.

Přibyl Josef, Ing.

Toufar Josef, Ing.

Vystrčil Miloš, RNDr.

Zahrádka Miroslav, Ing.

·        Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru

·        Ing. Petr Kolář – vedoucí majetkového odboru KrÚ

·        Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ

·        Ing. Michal Šulc – tajemník rozpočtové komise

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.10.2002 / 14.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze