Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 10/2002

16. říjen 2002
 

 
 

POZVÁNKA

 

na zasedání Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

č. 10/2002

 

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

 

            dovoluji si Vás pozvat na zasedání Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 10/2002, které se bude konat

 

dne 16. října 2002 v 10:00 hod.

v zasedací místnosti 2.21 v budově A Krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava

 

 

Program jednání:

1.      Zahájení jednání a schválení programu

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

3.      Informace o výjezdním zasedání do Hornu

4.      Záměry na grantové programy z Fondu Vysočiny pro rok 2003

5.      Informace o konání krajské konference NNO

6.      Návrh na svolání poradního kolegia komise volnočasových aktivit.

7.      Diskuse a různé

8.      Ukončení jednání

 

Přílohy této pozvánky tvoří podkladové materiály na jednání.

 

            V případě, že se nebudete moci tohoto jednání zúčastnit, sdělte prosím svoji omluvu na telefonním čísle 564 602 162 nebo na e-mailové adrese nedvedova.k@kr-vysocina.cz.

 

            S pozdravem

 

 

 

 

 

       Ing. Josef Plucar v.r.

         předseda Komise volnočasových aktivit

      Rady kraje Vysočina

 

Přílohy:

Podkladové materiály pro jednání

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.10.2002 / 9.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze