Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2002

10. září 2002
 

 
 

Souhrn usnesení

ze zasedání Kontrolního výboru

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2002

konaného dne 10. září 2002

 

Přítomno:

-         Ing. Bc. Jaromír Barák – předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

-         Mgr. Petr Kesl – člen Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

-         JUDr. Drahoslav Oulehla – člen Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

-         Mgr. Radek Vovsík - člen Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

-         RSDr. Karel Tvrdý - člen Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

-         RNDr. Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana kraje Vysočina;

-         Ing. Marie Černá – zástupkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje;

-         Rostislav Rakšány – člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

-         Ing. Petr Kolář – vedoucí majetkového odboru KrÚ;

-         Eva Rydvalová – tajemnice výboru.

 

Program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Pravidla pro zadávání veřejných zakázek;

3.      Doporučení finančního výboru k předání kontroly – usnesení 024/06/2002/FV;

4.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu;

5.      Příprava kontrolních akcí ve III. a IV. čtvrtletí roku 2002 v oblastech dle plánu činnosti;

6.      Různé.

 

Usnesení č. 016/08/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                    dodržení právních předpisů KrÚ při sjednávání zakázky s firmou ABS Wyda

kontrolovanou osobu:              krajský úřad – sekretariát ředitelky

termín kontroly:                        zasedání kontrolního výboru č. 9/2002 dne 14. 10. 2002

složení kontrolní skupiny:          členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:        předseda kontrolního výboru

ukládá

tajemnici výboru zajistit materiály potřebné k provedení kontroly dodržení právních předpisu KrÚ při sjednávání zakázky s firmou ABS Wyda a tyto materiály zaslat 4. 10. 2002 (10 dní před zasedáním kontrolního výboru č. 9/2002) členům kontrolního výboru.

 

Usnesení č. 017/08/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                    převod majetku SÚS Žďár nad Sázavou pod kraj Vysočina

kontrolovanou osobu:              krajský úřad - odbor dopravy a silničního hospodářství KrÚ

termín kontroly:                        zasedání kontrolního výboru č. 9/2002 dne 14. října 2002

složení kontrolní skupiny:          členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:        předseda kontrolního výboru

ukládá

tajemnici výboru zajistit materiály potřebné k provedení kontroly převodu majetku SÚS Žďár nad Sázavou a tyto materiály zaslat 4. 10. 2002 (10 dní před zasedáním kontrolního výboru č. 9/2002) členům kontrolního výboru.

 

Usnesení č. 018/08/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                    převod Diagnostického ústavu v Černovicích pod kraj Vysočina

kontrolovanou osobu:              krajský úřad - odbor sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ

termín kontroly:                        zasedání kontrolního výboru č. 9/2002 dne 14. října 2002

složení kontrolní skupiny:          členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:        předseda kontrolního výboru

ukládá

tajemnici výboru zajistit materiály potřebné k provedení kontroly převodu majetku Diagnostického ústavu v Černovicích a tyto materiály zaslat 4. 10. 2002 (10 dní před zasedáním kontrolního výboru č. 9/2002) členům kontrolního výboru.

 

Usnesení č. 019/08/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

pověřuje

Ing. Bc. Jaromíra Baráka, předsedu kontrolního výboru, předložením Zápisů o provedení kontroly č. 1 - 6 Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

 

                                                                                  Ing. Bc. Jaromír Barák v. r.

                                                                                  předseda Kontrolního výboru

                                                                                  Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.9.2002 / 24.9.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze