Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2008

2. říjen 2008
 

 
 

                                                                     Miloš Vystrčil

                                                                                      hejtman

                                                                                                                    Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

 

 

Váš dopis značky/ze dne: 

Číslo jednací:

Vyřizuje/telefon: Jan Murárik /564 602 131

V Jihlavě dne: 4 . 9. 2008

Pozvánka

 

 

Vážený pane kolego,

 

 

svolávám 3. zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se bude konat ve čtvrtek 2. října 2008 v 9:00 hodin v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina v zasedací místnost A 3.15, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

Navržený program jednání:

 

Zahájení, (Miloš Vystrčil, hejtman kraje);

1.      Zpracování Plánů zimní údržby SÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti IZS; Připravenost na zimní období; (Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu, Ing. Ladislav Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ)

2.      Projednání aktualizace Krizového plánu kraje Vysočina; (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje)

3.      Bezpečnostní situace na území kraje za  1. pololetí 2008; (plk. Mgr. Josef Bačkovský, náměstek ředitele krajské správy PČR Jihomoravského kraje)

4.      Statistika výjezdové činnosti HZS za  1. pololetí 2008; (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje)

5.      Informace k přípravě Cvičení ZÓNA 2008; (plk.Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje)

  1. Příprava bezpečnostních opatření při předsednictví ČR v Radě EU; (plk. Mgr. Josef Bačkovský, náměstek ředitele krajské správy PČR Jihomoravského kraje)

7.      Zhodnocení činnosti BRK v období 2005 – 2008; (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK)

8.      Rozprava,

Závěr, (Miloš Vystrčil, hejtman kraje);

 

V případě, že se nebudete moci tohoto jednání zúčastnit, sdělte prosím svoji omluvu Janu Murárikovi na telefonním čísle 564 602 131; 724 650 142 nebo na e-mailovou adresu murarik.j@kr-vysocina.cz

 

 

 

Se zdvořilým pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

určeno: členům Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.10.2008 / 3.10.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > bezpečnostní rada kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze