Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Zápis ze 3. jednání Rady pro rozvoj lidských zdrojů

 

 
 

Zápis ze 3. jednání Rady pro rozvoj lidských zdrojů

ze dne 16. března 2008

 

přítomní: viz prezenční listina, členové RRLZ, J. Fischerová, P. Švíka

 

Program jednání:

        

1.                  Zahájení

2.                  Změna statutu RRLZ – přijetí nové organizace do RRLZ

3.                  Informace o novém členovi RRLZ nominovaném Radou kraje Vysočina

4.                  Soutěž „Dobrá rada nad zlato 2008“

5.                  Aktuální souhrnné informace o počtech přihlášených na střední školy

6.                  Podpora technických oborů

7.                  Týden vzdělávání dospělých 2008

8.                 Různé

 

1.      Zahájení

M. Černá přivítala členy a hosty RRLZ a zahájila jednání. V souvislosti s rezignací M. Matějkové na funkci radní pro oblast školství a kultury současně rezignovala i na funkci členky RRLZ. V souladu se statutem musí být členy RRLZ dva zástupci Rady kraje Vysočina, tuto funkci bude zastávat J. Fischerová, nová radní pro oblast školství a kultury. Dále vyzvala členy k doplnění programu jednání a navrhla záměnu bodu 2  s ostatními body jednání z důvodu nedostatečného počtu přítomných členů RRLZ, aby bylo možno přijmout usnesení, které je k bodu jedna nutné.

 

2.      Informace o novém členovi RRLZ nominovaném Radou kraje Vysočina

V souvislosti s rezignací M. Matějkové na funkci radní pro oblast školství a kultury současně rezignovala i na funkci členky RRLZ. V souladu se statutem musí být členy RRLZ dva zástupci Rady kraje Vysočina. Na základě nominace Rady kraje Vysočina bude tuto funkci  zastávat J. Fischerová, která je také současně radní pro oblast školství a kultury.

J. Fischerová se přítomným členům představila.

 

3.      Soutěž „Dobrá rada nad zlato 2008“

Žádný projekt se do soutěže Dobrá rada nad zlato 2008 nepřihlásil. K. Ubr vyzval členy oslovili organizace ze svého okolí, aby se do soutěže se svými projekty přihlásily.

OŠMS bude opět soutěž propagovat.

 

4.      Aktuální souhrnné informace o počtech přihlášených na střední školy

K. Ubr členům RRLZ přiblížil situaci zájmu o jednotlivé skupiny oborů v kraji Vysočina v přijímacím řízení pro akademický rok 2007/2008.

Dále členy seznámil s porovnáním zájmu o technické obory v kraji Vysočina mezi lety 2005, 2007 a 2008. (viz příloha „Porovnání technických oborů“).

Diskuse:

-          klesá zájem o víceletá gymnázia

-          vyšší úrovní techniky ve škole dochází k posunu v automobilovém průmyslu

-          zájem o průmyslovou automatizaci

-          „trendy zaměstnání“

-          uplatnitelnost v odvětvích

-          služby jsou pozadu oproti ostatním státům

 

5.      Podpora technických oborů

Ve dnech 19. a 20. září 2008 proběhne v prostorách firmy ICOM transport a.s. a ve firmách, kam zájemce doveze ICOM transport a.s., prezentace technických oborů, cílové skupiny jsou hlavně zájemci o obor strojírenský, elektrotechnický, potravinářský, stavebnický a dopravní. Tato akce bude orientovaná hlavně na výchovné poradce, děti a rodiče.

Vhodný název akce bude řešit pracovní skupina („Jarmark pracovních příležitostí“; „Jaká bude moje kariéra“; „Profesní orientace“;…)

 

6.      Týden vzdělávání dospělých 2008

Aktivity „Pod stanem“:

-          Oslovit ministra práce a sociálních věcí, Dr. Petra Nečase (zvací dopis)

-          Proběhnou přípravná jednání v okresních městech

-          Partnerem bude firma „Festo“ , zabývající se průmyslovou automatizací. Jako s dalším partnerem se jedná s firmou Microsoft. Zájem projevují i firmy účastnící se minulých ročníků.

Aktivity „Pod střechou“

-          také účast ministra Nečase

-          přihlášené firmy pro dny otevřených dveří

 

7.      Změna statutu RRLZ – přijetí nové organizace do RRLZ

Dodatek č. 1 Statutu Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (viz příloha)

V souvislosti s tím, že ani na konci jednání nebyl schopna RRLZ přijmout usnesení z důvodu neschopnosti usnášení se, přítomní členové se dohodli, že hlasování nepřítomných členů proběhne elektronickou formou.

Hlasování elektronickou formou proběhlo od 22. 4. 2008 do 30. 4. 2008.

 

Usnesení:

Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina schvaluje znění Dodatku č. 1 Statutu Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina.

 

Hlasování: 17 pro (8 přítomných na jednání + 9 elektronické hlasování), 1 zdržel hlasování, nikdo nebyl proti

 

8.      Různé

-          21. a 22. 5. 2008 Veletrh pracovních příležitostí v Třebíči

-          individuální projekty kraje OP LZZ

-          OP VK

-          nové obory VŠ polytechnické Jihlava -  obory vzniklé ve spolupráci se strojírenskými firmami, obory směru veřejné správy, lékařské obory, obor životního prostředí

 

Další jednání RRLZ se uskuteční ve středu 19. 6. 2008 v 9:00 hod., společně s VVVZ.

 

 

Nominace projektu do soutěže „Dobrá rada nad zlato 2008“

od organizátorů soutěže Dobrá rada nad zlato 2008  OŠMS obdržel informaci, že se přímo na portál Topregionu přihlásila se svým projektem "Znalosti špičkových IT odborníků zdarma pro každého" (viz příloha) komunita Windows User Group Žďár nad Sázavou. Organizátor dále požádal RRLZ o vyjádření k nominaci projektu. Dokud nebude mít vyjádření od naší RRLZ, nemůže jej podle pravidel soutěže uveřejnit a projekt tak přichází o hlasy.   

 

Členové RRLZ byli vyzvání OŠMS k hlasování o nominaci výše uvedeného projektu elektronickou formou od 13. 5. do  20. 5. 2008 (prodlouženo do 26. 5. 2008).

 

Usnesení:

Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina  souhlasí se zařazením projektu s názvem "Znalosti špičkových IT odborníků zdarma pro každého" předkladatele Windows User Group Žďár nad Sázavou do soutěže Topregionu "Dobrá rada nad Zlato 2008".

 

Hlasování: 12 pro, 1 proti, 6 zdržení hlasování

 

 

Zapsala: Z. Škrdlová

Za správnost: M. Černá, předsedkyně RRLZ

 

 

Přílohy:

-                     Zájem dle stupňů oborů

-                     Dodatek č. 1 Statutu RRLZ

-                     Znalosti špičkových IT odborníků zdarma pro každého

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 10.9.2008 / 10.9.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Mezinárodní spolupráce > Dokumenty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze