Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008

8. září 2008
 

 
 

                                                                                     

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008

konaného dne 8. 9. 2008

 

 

Přítomni:

1. Karel Kříž

4. Jiří Šenkýř

2. Drahoslav Oulehla (předseda)

5. Jan Štefáček

3. Jaroslav Poborský

6. Eva Rydvalová (tajemnice)

 

Omluveni:

1. Zdeňka Marková

3. Karel Tvrdý

2. Ivo Rohovský (místopředseda)

4. Josef Vašíček

 

Hosté:

1. Ivana Šteklová (OSH)

2. Jana Mrázková (OM)

 

Program:

1.      Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Zhodnocení podkladů a závěry z kontroly – Postupy rady kraje a zdravotnických organizací zřizovaných krajem v předcházení poruch při zajišťování veřejné služby zdravotnické po mimořádných událostech v Havlíčkově Brodě a Třebíči;

3.      Zhodnocení podkladů a závěry z kontroly – Systém výkupu soukromých pozemků pod silnicemi 2. a 3. třídy krajem;

4.      Závěrečná zpráva o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2008;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

 

Usnesení 007/07/2008/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

zprávu o průběhu kontroly „Postupy rady kraje a zdravotnických organizací zřizovaných krajem v předcházení poruch při zajišťování veřejné služby zdravotnické po mimořádných událostech v Havlíčkově Brodě a Třebíči“.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Usnesení 008/07/2008/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

zprávu o průběhu kontroly „Systém výkupu soukromých pozemků pod silnicemi 2. a 3. třídy krajem“.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Usnesení 009/07/2008/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

ukládá

Drahoslavu Oulehlovi předložit Závěrečnou zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na jednání zastupitelstva kraje dne 16. 9. 2008.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se  zdržel).

 

 

 

 

 

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.9.2008 / 9.9.2008

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze