Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008

10. září 2008
 

 
 

 

 

POZVÁNKA

na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008

 

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

 

dovoluji si Vás pozvat na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008, které se bude konat

 

ve středu 10. září 2008 od 9:00 hod.

v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

(budova A, zasedací místnost 2.15).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.      Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem za I. pololetí 2008;

4.      Rozbor výsledků změny organizace LSPP, RLP a RZP za I. pololetí 2008;

5.      Navýšení rozpočtu kraje na rok 2008, čerpání položky Nespecifikovaná rezerva;

6.      Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2009;

7.      Dokončení kontroly „Systém evidence a výběru poplatků v nemocnicích“;

8.      Diskuse a různé;

9.      Závěr.

 

Podkladové materiály pro jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
č. 7/2008, Vám budou odeslány v písemné i elektronické podobě v pátek 5. září 2008.

 

V případě, že se tohoto zasedání nebudete moci zúčastnit, sdělte prosím svoji omluvu
Daně Uchytilové na telefonním čísle 564 602 162 (popřípadě 724 650 152) nebo na
e-mailové adrese uchytilova.d@kr-vysocina.cz.

 

S díky

a pozdravem

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.9.2008 / 3.9.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze