Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Tisková zpráva - výsledky Monitorovacího výboru, 2. - 3. 7. 08

 

 
 

Rekordní dotace Evropské unie pro Vysočinu z Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika

 

Na začátku července se sešel Monitorovací výbor ustavený pro Operační program přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-13, aby posoudil a schválil dotace Evropské unie pro první projekty předložené v tomto programu. V teplých letních dnech se diskutovalo a následně hlasovalo o celkem 39 projektech podaných žadateli z česko-rakouského příhraničního regionu, jehož součástí je i kraj Vysočina. Výsledek je pro náš region více než potěšující: prostřednictvím úspěšných žadatelů tohoto programu pošle Evropská unie na Vysočinu téměř 93 miliónů korun.

Monitorovací výbor posuzoval projekty ze sedmi oblastí podpory tohoto operačního programu, které pokrývají socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how a regionální dostupnost a udržitelný rozvoj. Nejvíce úspěšných projektů  vyšlo z oblasti cestovního ruchu, dopravní infrastruktury a struktur institucionální spolupráce.

V kraji Vysočina bylo podpořeno pět z osmi podaných projektů, z nichž nejvýznamnější jsou projekty Dolnorakouské zemské výstavy v Telči REILA 2009, krajský dopravní projekt Severojižní propojení kraje Vysočina 2 a projekt hospodářské spolupráce Krajské hospodářské komory. Bez výhrad byl schválen i Fond malých projektů (bývalý Dispoziční fond), který podporuje zejména neinvestiční projekty menšího rozsahu a který je spravován Sdružením obcí Vysočiny.

Monitorovací výbor se také dohodl, že poskytne žadatelům více času na zpracování svých projektových žádostí do dalšího kola a posunul nejbližší termín odevzdávání žádostí z 10. září na 3.října 2008.

 

Gabriela Grycová, odbor regionálního rozvoje

Krajský úřad kraje Vysočina

tel.: 564 602 550, email: grycova.g@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 10.7.2008 / 11.7.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies