Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Památník k oslavě 400letého jubilea povýšení Žďáru na město (1607-2007)

 

 
 

Jaroslav Švoma, Miloslav Lopaur, Stanislav Mikule

Vydáno: Město Žďár nad Sázavou

Vytištěno: EKON, družstvo, Jihlava

Počet stran: 144

 

   Tato publikace je připomínkou čtyřstého výročí povýšení městečka Žďáru na město. Autoři se snažili soustředit na okolnosti a historické souvislosti povýšení samého, resp. na dobu bezprostředně předcházející a následující. Cílem navazujících drobných statí je seznámení s utvářením důležitých atributů reálného městského prostředí z hlediska správního, ekonomického a společenského. Proto zde autoři neuvádí obvyklý stručný přehled dějin města. Více místa bylo věnováno významným osobnostem spjatým se Žďárem, některým místním zajímavostem a rozsáhlému ilustračnímu materiálu.

 

Obsah: Dějiny Žďár nad Sázavou v datech; Povýšení Žďáru na město a spory s vrchností; František kardinál z Ditrichštejna; Nejdůležitější práva a povinnosti žďárských měšťanů; Přehled čelných představitelů města; Bývalé městské brány; Staré žďárské lokality a vznik uliční sítě; Žďárská humna; Žďárské cechy; Žďárský pivovar; Hospodářský pohled na Žďár po r. 1870; Staré žďárské školy; Pošta ve Žďáře; Výstavba železničních spojů na Žďársku; Elektrifikace města; Peněžní ústavy ve městě; Čtenářsko-pěvěcký spolek Svatopluk; Žďárští hasiči; Významné žďárské spolky a sdružení; Z tělovýchovy a sportu; Horácký kroj na Žďársku; Krátce o nejnovějších dějinách města; Slavné žďárské osobnosti; Místní specifika, perličky, rarity a zajímavosti. Použité prameny a literatura.

 

 


 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.7.2008 / 3.7.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze