Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Ukončení platnosti mincí po 50 haléřích

Informace pro vedoucí zařízení školního stravování
 

 
 

Ukončení platnosti mincí po 50 haléřích

Informace pro vedoucí zařízení školního stravování

 

Česká národní banka stanoví vyhláškou č. 174/2008 Sb., v souladu s § 22 písm. d) zákona č. 6/1993 Sb., ve znění zákona č. 442/2000 Sb. ukončení platnosti mincí po 50 haléřích a to dnem 31. srpna 2008.

Mince se vyměňují od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 ve všech bankách, které provádí pokladní operace a ČNB, od září 2009 do 31. srpna 2014 mince vyměňuje pouze ČNB.

V souvislosti s touto změnou dojde pravděpodobně u zařízení školního stravování k zaokrouhlování příspěvku na stravné a popřípadě i k zaokrouhlování finančních normativů na potraviny. Rozvržení jednotlivých finančních normativů, způsob a výše provedení zaokrouhlení u kategorií stravovaných je plně v kompetenci provozovatele stravovací služby.

Doporučované rozpětí mezi jednotlivými kategoriemi stravovaných u finančních normativů na  potraviny v součinnosti s vyhláškou č. 107/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je následující:

strávníci do 6 let a strávníci 7 – 10 let          2,- Kč

strávníci 7 – 10 let a strávníci 11 – 14 let     2,- Kč

strávníci 11 – 14 let a strávníci 15 a více     1,- Kč.

 

Při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.

(zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění)

 

 

Současně se ukončuje platnost bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996 dle vyhlášky č. 173/2008 Sb.

 

 

 

Olga Johanidesová

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor školství, mládeže a sportu

oddělení organizace školství

Žižkova 57

pracoviště Tolstého 15

587 33  Jihlava

e-mail: johanidesova.o@kr-vysocina.cz

tel: 564 602 855

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 2.7.2008 / 2.7.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Oddělení vnitřní kontroly

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze