Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2008

9. červen 2008
 

 
 

                                                                                     

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2008

konaného dne 9. 6. 2008

 

 

Přítomni:

1. Karel Kříž

5. Jan Štefáček

2. Drahoslav Oulehla (předseda)

6. Karel Tvrdý

3. Ivo Rohovský (místopředseda)

7. Eva Rydvalová (tajemnice)

4. Jiří Šenkýř

 

 

Omluveni:

1. Zdeňka Marková

3. Josef Vašíček

2. Jaroslav Poborský

 

 

Hosté:

1. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)

 

 

Program:

  1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů;
  2. Informace o průběhu zahájené kontrolní akce – Postupy rady kraje a zdravotnických organizací zřizovaných krajem v předcházení poruch při zajišťování veřejné služby zdravotnické po mimořádných událostech v Havlíčkově Brodě a Třebíči;
  3. Zhodnocení podkladů a závěry z kontroly – Systém výkupu soukromých pozemků pod silnicemi 2. a 3. třídy krajem;
  4. Petice na vědomí;
  5. Různé;
  6. Závěr.

 

 

Usnesení 005/06/2008/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

petice, které byly doručeny v letošním roce na Krajský úřad kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Usnesení 006/06/2008/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

zprávu o průběhu kontroly „Stav v problematice petic a stížností v roce 2007 (celá působnost kraje)“.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.6.2008 / 11.6.2008

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze