Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2008

26. červen 2008
 

 
 

                                                                     Miloš Vystrčil

                                                                                                                   hejtman

                                                                                                                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

 

 

Váš dopis značky/ze dne: 

Číslo jednací:

Vyřizuje/telefon: Jan Murárik /564 602 131

V Jihlavě dne: 2 . 6. 2008

Pozvánka

 

 

Vážený pane kolego,

 

 

svolávám 2. zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se bude konat ve čtvrtek 26. června 2008 v 9:30 hodin v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina v sedací místnost A 3.15, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

Navržený program jednání:

 

Zahájení, (Miloš Vystrčil, hejtman kraje);

1.      Reforma ozbrojených sil ČR, reorganizace záchranných praporů, nasazování sil a prostředků AČR v rámci IZS, (brigádní generál Ing. Miroslav Bálint, ZNGŠ-Ř SOC MO, pplk. Ing. Ladislav Haman);

2.      Zpráva o realizaci společné prověrky plnění usnesení vlády k zajištění provozu infrastruktury a efektivnímu nasazení koncových zařízení systému PEGAS u operačních středisek složek IZS a vybraných výjezdových jednotek/skupin složek IZS a kraje Vysočina, (plk.Ing.Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);

3.      Informace ke zpracování Dílčího plánu obrany kraje Vysočina, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

4.      Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 – 2011, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK, Ing. Josef Pokorný úředník na úseku prevence kriminality);

5.      Připravenost Zdravotnické záchranné služby k činnosti v integrovaném záchranném systému, (MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS kraje);

6.      Průběžná informace o řešení problematiky centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

7.      Rozprava,

8.      Závěr, (Miloš Vystrčil, hejtman kraje);

 

 

V případě, že se nebudete moci tohoto jednání zúčastnit, sdělte prosím svoji omluvu Janu Murárikovi na telefonním čísle 564 602 131; 724 650 142 nebo na e-mailovou adresu murarik.j@kr-vysocina.cz

 

 

 

Se zdvořilým pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

určeno: členům Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.6.2008 / 9.7.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > bezpečnostní rada kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze