Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2008

12. květen 2008
 

 
 

                                                                                     

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2008

konaného dne 12. 5. 2008

 

 

Přítomni:

1. Karel Kříž

5. Jan Štefáček

2. Drahoslav Oulehla (předseda)

6. Karel Tvrdý

3. Jaroslav Poborský

7. Eva Rydvalová (tajemnice)

4. Jiří Šenkýř

 

 

Omluveni:

1. Zdeňka Marková

3. Josef Vašíček

2. Ivo Rohovský (místopředseda)

 

 

Hosté:

1. Miroslav Březina (zástupce ředitele KrÚ)

 

 

Program:

  1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů;
  2. Informace o průběhu zahájené kontrolní akce – Postupy rady kraje a zdravotnických organizací zřizovaných krajem v předcházení poruch při zajišťování veřejné služby zdravotnické po mimořádných událostech v Havlíčkově Brodě a Třebíči;
  3. Informace o průběhu zahájené kontrolní akce – Systém výkupu soukromých pozemků pod silnicemi 2. a 3. třídy krajem;
  4. Zhodnocení podkladů a závěry z kontroly – Stav v problematice petic a stížností v roce 2007 (celá působnost kraje);
  5. Různé;
  6. Závěr.

 

 

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2008 dne 12. 5. 2008 nebylo přijato žádné usnesení.

 

 

 

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.5.2008 / 14.5.2008

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze