Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí č. 1/2008

22. duben 2008
 

 
 

Zápis z jednání

Výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí č. 1/2008

konaného dne 22. 4. 2008

 

Přítomni:

1. Ivo Rohovský (předseda)

6. Jan Slámečka

2. Marie Černá

7. Jaroslav Svoboda

3. Pavel Heřman

8. Jiří Šmrha

4. Jaroslav Hulák

9. Simeona Zikmundová

5. Zdeněk Ryšavý

10. Jan Kaleta (tajemník)

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Ladislav Jirků (místopředseda)

2. Horymír Kubíček

 

Hosté:

1. Miloš Vystrčil (hejtman kraje Vysočina)

2. Kateřina Nedvědová (OSH)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení;

2.      Informace hejtmana Miloše Vystrčila

3.      Organizační záležitosti;

4.      Diskuse a různé;

5.      Závěr.

 

 

1. Zahájení

Ivo Rohovský, předseda Výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí, přivítal přítomné členy výboru a hosty a zahájil jednání. Shrnul důvody svolání zasedání výboru
a upřesnil témata, která by měla být projednána.

Jan Kaleta, tajemník výboru, představil všechny členy výboru.

 

 

2. Informace hejtmana Miloše Vystrčila

Miloš Vystrčil poděkoval za možnost účastnit se prvního zasedání výboru. Promluvil o těchto věcech:

-          zásady pro udělování medailí, které byly schváleny zastupitelstvem nejsou propracovány do detailů, aby zde byl prostor pro vlastní stanovení mantinelů dle představ a názorů členů výboru;

-          počet medailí – jde o výjimečnou cenu, která bude udělována 1x ročně a byl předpoklad, že počet udělených medailí nebude velký, přesný počet však také není specifikován a je pouze na členech výboru, kolik medailí udělí;

-          na tomto zasedání se stanovuje nová tradice a je velmi důležité, jak bude založena a kdo nakonec ocenění obdrží, členové výboru musí vybírat velmi pečlivě;

-          role rady kraje je v případě udělování medailí pouze procesní a formální, nebude provádět žádné úpravy z hlediska nominací, výbor navrhne, kdo bude oceněn a rada kraje předloží tento návrh zastupitelstvu k rozhodnutí;

-          udělování medailí „in memoriam“ – nemělo by se k tomu přistoupit, mohl by to být velký problém.

Ivo Rohovský uvedl, že jde o výjimečné ocenění a dle jeho názoru by se mělo ocenění udělovat pouze žijícím občanům. Nejvýznamnější, tedy kamennou medaili, by měl obdržet někdo, kdo svou činností přispěl k rozvoji kraje Vysočina, svoji produktivní činnost má již za sebou, ale je ještě naživu. Skleněnou medaili by měl obdržet občan, který je momentálně v nejproduktivnějším rozmachu a dřevěnou ten, kdo má významné úspěchy, ale je teprve na začátku kariéry.

 

Následně proběhla rozsáhlá diskuse.

Jan Slámečka sdělil, že jde o význačnou událost a považuje rozhodnutí o udělení medaile za velmi těžký a zodpovědný úkol. Přesný počet medailí by zatím nestanovoval, záleží kolik přijde nominací. Vznesl dotaz, zda se budou medaile udělovat každý rok.

Jan Kaleta odpověděl, že představa je taková, že by se ocenění předávalo u příležitosti konání krajského koncertu, který se koná každoročně na podzim a je to slavností příležitost, které se účastní významné osobnosti kraje Vysočina.

Dále informoval, že návrhy medailí vychází od sochaře Radka Dvořáka z Havlíčkova Brodu. Součástí medaile bude dekret a knížečka, jejíž návrh členové obdrželi a důležitost podtrhne DVD o vzniku medailí. Medaile by měly být vyrobeny v polovině letošního roku.

Dále padly dotazy na téma, kdo všechno bude nominace na ocenění podávat a zda se veřejnost dozví, že vývěr z nominací probíhá.

Ivo Rohovský odpověděl, že občané jsou informováni prostřednictvím zastupitelů, ti také nominace podávají. Informace jsou také na internetových stránkách kraje Vysočina a objevily se i v tisku. Nominace mohou být zasílány do 30. dubna 2008. Do konce května by měl výbor ukončit výběr a do konce června by měly být návrhy schváleny zastupitelstvem.

 

 

3. Organizační záležitosti

Kateřina Nedvědová členy výboru informovala o způsobu odměňování, cestovních náhradách
a náhradě výdělku.

Odměny:

-          členové zastupitelstva jsou odměňováni paušální měsíční odměnou, ve které je účast na výboru zahrnuta;

-          pro ostatní je to 500,- za zasedání, kterého se zúčastnili;

-          pro předsedu a místopředsedu je to částka 1000,-;

-          odměny jsou 2x ročně schvalovány zastupitelstvem a poté zasílány na bankovní účty.

Cestovní náhrady:

-          na základě zásad zastupitelstva kraje Vysočina jsou cestovní náhrady vypláceny paušálně;

-          účast na zasedání a tedy i podklad pro vyplacení cestovních náhrad se prokazuje podpisem na prezenční listině.

Náhrady výdělku:

-          nárok mají pouze neuvolnění členové zastupitelstva;

-          vyplácena je náhrada výdělku ve výši mzdy, maximálně však 200,-/hod, 8 hodin denně.

Dodala, že členové výboru mají nárok na parkování v areálu krajského úřadu, povolení k vjezdu se prokazuje parkovacími kartami.

Veškeré informace o výboru jako jsou pozvánky, zápisy, jednací řád apod. jsou zveřejněny na internetových stránkách.

 

 

4. Diskuse a různé

Proběhla diskuse zda nominace zveřejňovat či nezveřejňovat před projednání v Zastupitelstvu kraje Vysočina..

 

 

 

5. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Termín příštího zasedání byl stanoven na 6. května 2008, od 15:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Rohovský v. r.

předseda Výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí

 

 

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 23. 4. 2008.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.4.2008 / 15.5.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze