Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2008

14. duben 2008
 

 
 

                                                                                     

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2008

konaného dne 14. 4. 2008

 

 

Přítomni:

1. Karel Kříž

6. Jiří Šenkýř

2. Zdeňka Marková

7. Jan Štefáček

3. Drahoslav Oulehla (předseda)

8. Karel Tvrdý

4. Jaroslav Poborský

9. Josef Vašíček

5. Ivo Rohovský (místopředseda)

10. Eva Rydvalová (tajemnice)

 

 

Program:

  1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů;
  2. Zhodnocení neprojednaného bodu „Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2008;
  3. Informace o průběhu zahájené kontrolní akce – Postupy rady kraje a zdravotnických organizací zřizovaných krajem v předcházení poruch při zajišťování veřejné služby zdravotnické po mimořádných událostech v Havlíčkově Brodě a Třebíči;
  4. Informace o průběhu zahájené kontrolní akce – Systém výkupu soukromých pozemků pod silnicemi 2. a 3. třídy krajem;
  5. Zahájení kontroly – Stav v problematice petic a stížností v roce 2007 (celá působnost kraje);
  6. Různé;
  7. Závěr.

 

Usnesení 003/04/2008/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

schválené zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2008.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Usnesení 004/04/2008/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: Stav v problematice petic a stížností v roce 2007 (celá působnost kraje)

Zahájení kontroly: 14. 4. 2008

Složení kontrolní skupiny: celý kontrolní výbor

Vedoucí kontrolní skupiny: Drahoslav Oulehla

Kontrolovaná osoba: orgány kraje Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: hejtman

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.4.2008 / 16.4.2008

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze