Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2008

4. duben 2008
 

 
 

                                                                     Miloš Vystrčil

                                                                                                                   hejtman

                                                                                                                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

 

 

Váš dopis značky/ze dne: 

Číslo jednací:

Vyřizuje/telefon: Jan Murárik /564 602 131

V Jihlavě dne: 28 . 2. 2008

Pozvánka

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

 

 

svolávám 1. zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se bude konat v pátek 4. dubna v 9:00 hodin v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina v sedací místnost A 3.15, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

Navržený program jednání:

 

Zahájení, (Miloš Vystrčil, hejtman kraje);

 1. Vyhodnocení plnění usnesení BRK za rok 2007, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
 2. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2007 a plán provedení cvičení IZS v roce 2008, (plk.Ing.Drahoslav Ryba,ředitel HZS kraje);
 3. Informace o realizaci usnesení Vlády ČR č. 1271 o pandemickém plánu ČR pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru, Pandemický plán kraje – předložení, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
 4. Bezpečnostní situace na území kraje za rok 2007, (plk. Mgr. Josef Bačkovský, zástupce ředitele Policie ČR správy Jihomoravského kraje);
 5. Vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2007a plánu výcviku strážní roty, hlavní úkoly na rok 2008, (plk. gšt. Ing. Milan Solík, ředitel KVV JIhlava);
 6. Roční zpráva o stavu požární ochrany, (plk.Ing.Drahoslav Ryba,ředitel HZS kraje);
 7. Informace o bezpečnosti provozu JE Dukovany v roce 2007, budoucnost dalšího  provozu, (Ing. Zdeněk Linhart, ředitel JE Dukovany);
 8. Informace o pracovním semináři starostů měst a obcí ve 20-km zóně havarijního plánování JE Dukovany 24. 4. 2008 Hrotovice, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
 9. Pracovní plán BRK na rok 2008,  (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
 10. Rozprava,
 11. Závěr, (Miloš Vystrčil, hejtman kraje);

 

 

 

V případě, že se nebudete moci tohoto jednání zúčastnit, sdělte prosím svoji omluvu Janu Murárikovi na telefonním čísle 564 602 131; 724 650 142 nebo na e-mailovou adresu murarik.j@kr-vysocina.cz

 

 

 

Se zdvořilým pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

určeno: členům Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.4.2008 / 23.4.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > bezpečnostní rada kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze