Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2008

14. leden 2008
 

 
 

                                                                                     

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2008

konaného dne 14. 1. 2008

 

 

Přítomni:

1. Karel Kříž

6. Jan Štefáček

2. Zdeňka Marková

7. Karel Tvrdý

3. Drahoslav Oulehla (předseda)

8. Eva Rydvalová (tajemnice)

4. Jaroslav Poborský

 

5. Jiří Šenkýř

 

 

Omluveni:

1. Ivo Rohovský (místopředseda)

2. Josef Vašíček

 

Hosté:

1. Simeona Zikmundová (ředitelka KrÚ)

2. MUDr. Miroslav Havlík (člen zdravotní komise)

 

 

Program:

1.      Zahájení, presence, schválení zápisu z KV 10/2007, schválení programu, kontrola úkolů;

 

2.      Zpráva o průběhu ZK  07/07 (projednání a schválení závěrečné zprávy o činnosti KV za rok 2007 a plánu činnosti KV na rok 2008);

3.      Zahájení kontrolní akce – Postupy rady kraje a zdravotnických organizací zřizovaných krajem v předcházení poruch při zajišťování veřejné služby zdravotnické po mimořádných událostech v Havlíčkově Brodě a Třebíči.

4.      Zahájení kontrolní akce – Systém výkupu soukromých pozemků pod silnicemi 2. a 3. třídy krajem.

5.      Různé;

 

6.      Závěr.

 

 

Usnesení 001/01/2008/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: Postupy rady kraje a zdravotnických organizací zřizovaných krajem            v předcházení poruch při zajišťování veřejné služby zdravotnické po mimořádných událostech v Havlíčkově Brodě a Třebíči

Zahájení kontroly: 14. 1. 2008

Složení kontrolní skupiny: Drahoslav Oulehla, Jan Štefáček, Jiří Šenkýř, Karel Tvrdý, Jaroslav Poborský, Josef Vašíček, bude doplněno o 3 členy zdravotní komise

Vedoucí kontrolní skupiny: Drahoslav Oulehla

Kontrolovaná osoba: Rada kraje Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: hejtman

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

 

Usnesení 002/01/2008/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: Systém výkupu soukromých pozemků pod silnicemi 2. a 3. třídy krajem

Zahájení kontroly: 14. 1. 2008

Složení kontrolní skupiny: Ivo Rohovský, Zdeňka Marková, Karel Kříž, bude doplněno o 2 členy finančního výboru

Vedoucí kontrolní skupiny: Ivo Rohovský

Kontrolovaná osoba: Rada kraje Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: hejtman

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

 

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.3.2008 / 7.3.2008

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze