Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pozvánka na jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2002

2. září 2002
 

 
 

POZVÁNKA

na zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání

a zaměstnanost ZK Vysočina č. 8/2002

 

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

 

            dovoluji si Vás pozvat na zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2002. V této souvislosti Vám oznamuji, že toto jednání se bude konat:

 

 

dne 2. září 2002 ve 14:00 hod.

v sídle KrÚ kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

v zasedací místnosti č. 2.21, budova A, 1 NP vpravo

 

 

Program:

1.      Zahájení, kontrola zápisu z minulého jednání

2.      Organizační zajištění školního roku 2002/2003

3.      Příprava grantových programů

4.      Aktuality z OŠMS

a.       Problematika hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem, způsob výběru ředitelů.

b.      Přechody pracovníků z referátů školství OkÚ na OŠMS KrÚ Vysočina a na obce s rozšířenou působností.

c.       Informace o přechodu škol a školských zařízení zřizovaných obcemi do právní subjektivity, problémy se jmenováním ředitelů škol.

d.      Novela vyhlášky o konkurzech na funkce ředitelů škol.

5.      Různé

6.      Závěr

 

 

 

            V případě, že se nebudete moci tohoto jednání zúčastnit, sdělte prosím svoji omluvu na tel. čísle 066/46 02 138 nebo na e-mailové adrese dolezalova.h@kr-vysocina.cz

            S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Milan Šmíd v. r.

                                                                                    předseda výboru pro výchovu

                                                                                    vzdělávání a zaměstnanost

 

Příloha:

Podkladové materiály na jednání

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.8.2002 / 22.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze