Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2002

3. červenec 2002
 

 
 

Souhrn usnesení

ze zasedání Kontrolního výboru

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2002

konaného dne 3. července 2002

 

Přítomno:

-         Bc. Jaromír Barák – předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         Ing. Jaroslav Veselý – místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         JUDr. Drahoslav Oulehla – člen Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         RSDr. Karel Tvrdý – člen Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         RNDr. Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana

-         Ing. Petr Kolář – vedoucí odboru majetkového

-         Eva Rydvalová – tajemnice výboru

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu

3.      Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – RNDr. Vystrčil; Ing. Kolář

4.      Kontrola převodu majetku Galerie v Jihlavě se zaměřením na vyřazování věcí ze sbírek ke dni 12. 5. 2002

5.      Kontrola plnění usnesení rady kraje č. 013/02/2002/RK

6.      Kontrola plnění usnesení rady kraje č. 172/23/01/RK

7.      Kontrola převodu majetku Střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě na kraj Vysočina – dokončení a zápis

8.      Různé

 

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2002 nebylo přijato žádné usnesení.

 

                                                                                       Bc. Jaromír Barák v. r.

                                                                                    předseda Kontrolního výboru

                                                                                    Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.8.2002 / 20.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze