Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odběr prvních vzorků perzistentních organických látek na území kraje Vysočina

Zahájení odběru prvních vzorků perzistentních organických látek na území kraje Vysočina včetně fotodokumentace

 

 
 

Odběr prvních vzorků perzistentních organických látek na území kraje Vysočina

V rámci úvodí etapy monitoringu perzistentních organických látek, probíhajícího od ledna 2008 na území kraje Vysočina, byl dne 4. 2. 2008 proveden první odběr vzorků těchto látek. Vzorkování je prováděno pasivními vzorkovači na území měst Jihlava, Pelhřimov, Humpolec, Žďár nad Sázavou a Třebíč a celkem 7 lokalit postihuje jednak čistě obytné, tak i smíšené a průmyslové zóny na území kraje Vysočina.

V každé uvedené lokalitě bude odebráno a stanoveno celkem šest vzorků, doba odběru jednoho vzorku jsou čtyři týdny. Poslední odběr vzorků proběhne 23. 6. 2008. Výsledky monitoringu budou následně zpracovány do závěrečné zprávy, která bude obsahovat:

-    podrobný popis monitoringu,

-    výsledky plynoucí z monitoringu,

-    interpretaci výsledků v krajském i celostátním měřítku,

-    doporučení dalšího postupu při monitoringu výše uvedených látek v ovzduší na území kraje.

V odebraných vzorcích budou zjišťovány následující škodliviny:

-    polychlorované bifenyly (indikátorová řada PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 a PCB 180),

-    organochlorované pesticidy (DDT, DDE, DDD, hexachlorcyklohexany, hexachlorbenzen a pentachlorbenzen),

-    polycyklické aromatické uhlovodíky (základní EPA 16 od naftalenu po benzo(ghi)perylen).

Odběr vzorků těchto látek provádí Masarykova univerzita, Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX), odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina zajišťuje odbornou a organizační spolupráci.

Více informací: Rostislav Habán, 564 602 514, haban.r@kr-vysocina.cz

odběr 4
odběr 4

odběr 3
odběr 3

odběr 2
odběr 2

odběr 1
odběr 1

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 8.2.2008 / 8.2.2008 | Zveřejnit od: 8.2.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze