Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zasedání krizového štábu kraje Vysočina

ze dne 13. 8. 2002, od 12:30 do 14:00
 

 
 

 

 

 

Zasedání krizového štábu kraje Vysočina, dne 13. 8. 2002 od 12:30 do 14:00 zasedací místnost hejtmana kraje

 

Přítomno: 17, dle presenční listiny

 

Program:

 1. Zahájení  -  Ing. František Dohnal – předseda Bezpečnostní rady kraje a vedoucí krizového štábu
 2. Informace ze zasedání Ústředního krizového štábu – ing. Murárik – tajemník BR
 3. Nasazení sil a prostředků HZS kraje Vysočina – pplk. Ing. Drahoslav Ryba
 4. Aktuální povodňová situace -  Mgr. Jaroslav Mikyna – vedoucí oddělení vodního hosp. + zástupci povodí
 5. Stav na komunikacích v kraji Vysočina a možnosti sil a prostředků dopr. Podniků k provedení evakuace – ing. Zdeněk Šálek – vedoucí odboru dopravy a sil. hosp.
 6. Stav železniční sítě v kraji - Ing. Radovan Kovařík – zástupce Českých drah
 7. Situace na dětských táborech v kraji Vysočina – MUDr. Svačinka – KHS Jihlava
 8. Přehled ubytovacích a stravovacích kapacit v kraji Vysočina – Pavel Maslák
 9. Různé
 10. Závěr – Ing. František  Dohnal

 

 

 1. Zahájení  -  Ing. František Dohnal – předseda Bezpečnostní rady kraje a vedoucí krizového štábu

Navržený program byl jednomyslně schválen.

Zástupce 26. velitelství sil územní obrany Brno omluvil nepřítomnost plk. Ing. Karla Kredby z důvodu nenasazení složek odklízecích prací a uvedl kontakt na náčelníka územní vojenská správy v Jihlavě pplk. Pavla Bížu – tel. 0607/785357.

Zástupce policie správy Jižní Moravy omluvil nepřítomnost plk. Mgr. Hainze a informoval o nasazení příslušníků ČR z kraje Vysočina v Jižních Čechách.

Ředitel územního záchranného střediska v Jihlavě MUDr. Jan Sedlák sdělil, že není prozatím zvýšen počet zásahů této složky.

Zástupce krajské hygienické stanice Jihlava MUDr. Svačinka omluvil nepřítomnost krajského hygienika MUDr. Stanislava Wasserbauera a předal členům krizového štábu nejdůležitější spojení v případě mimořádné události a nabídku KHS při řešení havárijí a mimořádných situací. Sdělil telefonní kontakt na zastupujícího krajského hygienika 0604/611661.

 

 

 1. Informace ze zasedání Ústředního krizového štábu – ing. Murárik – tajemník BR

Krizový štáb vzal informace na vědomí. Dokumentace předána písemně všem členům krizového štábu.

 

 

 

 1. Nasazení sil a prostředků HZS kraje Vysočina a složek IZS

Pplk. Ing. Drahoslav Ryba informoval o nasazení příslušníků HZS kraje Vysočina při záchranných a likvidačních pracích mimo území kraje Vysočina:

-         od 11. 8. Dolní Rakousko 13 příslušníků s technikou,

-         od 12. 8. Jižní Čechy 6 příslušníků s technikou,

-         od 13. 8. Západní Čechy (Rokycany) 30 příslušníků s technikou.

 

Pavel Maslák sdělil nabídku velitele 32 letecké záchrany taktického letectva v Biskajské Náměště nad Oslavou plk. Jana Vachka profesionální tým 8 záchranářů s vlastním spojením  potravinami dvěma rafty a nákladním automobilem TATRA, které je možné využít v případě mimořádné situace.

 

 1. Aktuální povodňová situace -  Mgr. Jaroslav Mikyna – vedoucí oddělení vodního

hosp. + zástupci povodí

 

Předpoklad srážek na dnešní den na území kraje je cca 50 mm,

Současný stav na jednotlivých okresech z hlediska zvýšených průtoků je okolo 12:00 hodin následující:

ZR nejsou zaznamenány stupně povodňové aktivity s výjimkou profilu na Balince, kde je vyhlášen první stupeň povodňové aktivity (PA)

HB nebyly dosaženy stupně povodňové aktivity

JI zasedala okresní povodňová komise (OPK) Na řece Jihlavě ve Dvorcích přesažen druhý stupeň PA

TR na řece Jihlavě v Ptáčově přesažen druhý stupeň PA, na řece Želetavce v Jemnici výrazně překročen třetí stupeň PA , začínají problémy v prostoru Jaroměřic n. R. na odpoledne se připravuje zasedání okresního krizového štábu.

PE na sedmi místech dosaženo třetího stupně PA, v Hořepníku na řece Trnavě částečná evakuace, v odpoledních hodinách zasedne OPK

 

Předpokládá se další nárůst hladiny ve vodních tocích na okresech PE, JI, TR a dosažení třetího stupně PA.

 

P. Klement z Povodí Moravy, s.p. sdělil podrobnosti ze zasedání OPK Jihlava, zejména sdělil nutnost sledování mostních objektů včetně včasného odstraňování překážek v tocích, dále upozornil na nutnost včasného varování obyvatelstva obcí podél vodních toků.

 

5. Stav na komunikacích v kraji Vysočina a možnosti sil a prostředků dopr. podniků k provedení evakuace – ing. Zdeněk Šálek – vedoucí odboru dopravy a sil. hosp.

 

Komunikace v kraji Vysočina jsou sjízdné a průjezdné. Pro potřebu případné evakuace udržuje kontakt s dispečery dopravních podniků v kraji Vysočina. Ke kontrole průtočnosti mostků pod komunikacemi budou vyzváni ředitelé správ a údržeb silnic v kraji.

 

6. Stav železniční sítě v kraji - Ing. Radovan Kovařík – zástupce Českých drah

Ing. R. Kovařík zástupce ČD informoval o neprůjezdném úseku elektrifikované tratě Horní Cerekev – Jihlávka, kde se předpokládá zprůjezdnění do 14:00 hodin. Dále o neprůjezdné trati Havlíčkův Brod Pardubice předpoklad sjízdné trati do 15.00 hodin. Uvedl, že bude o zvýšené opatrnosti v úsecích okresu TR a PE informovat příslušné pracovníky ČD.

 

7. Situace na dětských táborech v kraji Vysočina – MUDr. Svačinka – KHS Jihlava

MUDr. Svačinka zástupce KHZ Jihlava informoval o situaci na dětských táborech v kraji Vysočina soupis dětských táborů byl předán OPIS HZS kraje Vysočina

 

8. Přehled ubytovacích a stravovacích kapacit v kraji Vysočina

Pavel Maslák informoval o přehledu ubytovacích a stravovacích kapacit v kraji Vysočina, přehled byl předán OPIS HZS kraje Vysočina.

 

 

9. Různé

Hejtman kraje informoval, že na www stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz jsou vyvěšeny informace o povodních včetně pokynů.

 

Závěrečné úkoly z jednání krizového štábu ze dne 13. 8. 2002

 

ÚKOL č. 1

Krizový štáb ukládá Ing. Zdeňku Šálkovi, vedoucímu ODSH krajského úřadu kraje Vysočina:

projednat s řediteli SÚS v kraji Vysočina nutnost sledování mostních objektů včetně včasného odstraňování překážek v tocích v prostoru těchto mostů.

TERMÍN: ihned

 

ÚKOL č. 2

Krizový štáb ukládá Ing. Radovanu Kovaříkovi, zástupci ČD pro kraj Vysočina:

projednat s příslušnými představiteli ČD v kraji Vysočina nutnost sledování mostních objektů včetně včasného odstraňování překážek v tocích v prostoru těchto mostů.

TERMÍN: ihned

 

ÚKOL č. 3

Doporučuje členům krizového štábu, aby předávali aktuální informace na OPIS HZS kraje Vysočina, tel. 0725/100510; 0724/149486. e-mail ops@hasici-ji.cz

TERMÍN: průběžně

 

ÚKOL č. 4

Ukládá Mgr. Jaroslavu Mikynovi, OLVHZ krajského úřadu kraje Vysočina:

nadále sledovat vývoj situace na vodních tocích, zajistit spojení s OPK a příslušnými dispečinky podniků Povodí.

 

ÚKOL č. 5

Ukládá řediteli HZS:

zabezpečit vyrozumění starostů obcí kraje Vysočina s požadavkem uvedení do pohotovosti jejich jednotek SDH (18:00 – 24:00) a zabezpečení následujících úkolů prostřednictvím členů jednotky SDH.

-         kontrola rybníků;

-         kontrola propustků a mostků;

-         monitorování vodních toků na katastrálních územích obce;

-         ověření bezpečnosti dětských táborů.

 

 

 

 

ÚKOL č. 6

Dále ukládá řediteli HZS pplk. Ing. D. Rybovi:

zjistit prostřednictvím ředitelů územních odborů prognózu rozsahu ohrožení potencionálně zatopených zastavěných oblastí.

 

 

Hejtman kraje Vysočina ustanovuje pracovní skupinu pro řešení povodňové situace ve složení:

Pavel Maslák 0602/561998

Ing. Jan Murárik 0777/750142

Mgr. Jaroslav Mikyna 0777/750117

Pplk. Ing. Drahoslav Ryba 0603/178302

Pplk. Ing. František Zadina 0607/520155

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 13. 8. 2002                                           František Dohnal

      hejtman kraje Vysočina

vedoucí krizového štábu kraje

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.8.2002 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze