Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání komise Volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 7/2002

17. červenec 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání komise

Volnočasových aktivit č. 7/2002

ze dne 17. července 2002

 

 

 

Přítomno:

-         7 členů komise volnočasových aktivit – viz prezenční listina

 

 

Program:

1.      Zahájení jednání a schválení programu

2.      Prohlídka sportovního areálu

3.      Diskuse

4.      Závěr

 

 

1.      Zahájení jednání a schválení programu

Roman Křivánek, místopředseda komise volnočasových aktivit, zahájil jednání, přivítal členy komise, představil hosty a přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými přijat. Dále omluvil nepřítomnost předsedy.

 

 

2.      Prohlídka sportovního areálu

Robert Míčka členy komise provedl celým komplexem sportovního areálu v Havlíčkově Brodě. Dále podal základní informace o hokejové škole, která je zde v letních měsících provozována.

 

 

3.      Diskuse

Na úvod tohoto bodu programu účastníci zhodnotili první kolo vyhodnocování grantových programů z Fondu Vysočiny.

V diskusi padl návrh na možnost uspořádání školení pro členy komisí a výborů, které by bylo zaměřeno na techniku FUNDRAISINGU.

 

 

4.      Závěr

Místopředseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání komise volnočasovýcha aktivit na středu 28. srpna 2002.

 

 

 

            Roman Křivánek v. r.

  místopředseda komise volnočasových aktivit

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 17. července 2002.

Zapsala: Hana Doležalová, dne 24. července 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.8.2002 / 6.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze