Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2002

 

 
 

 

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na 1. pololetí roku 2002

 

  1. Výbor se schází zpravidla 1x měsíčně.
  2. Jednání výboru se řídí jednacím řádem výboru zastupitelstva kraje.
  3. Jednání výboru se mimo členy výboru zúčastňují pravidelně přizvaní zástupci odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu.

 

Každé zasedání výboru se zabývá:

    • předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními
    • vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu

 

Do programu jednání v jednotlivých měsících budou zařazeny tyto body:

 

Leden

Ø      pravidla pro přijímací řízení do prvních ročníků středních škol pro školní rok 2002/2003

Ø      příprava zadání grantů pro čerpání z FRK

 

Únor

Ø      informace o přípravě výroční zprávy

Ø      informace o metodice financování regionálního školství

 

Březen

Ø      projednání rozpočtu krajských škol a školských zařízení

Ø      projednání výroční zprávy

 

Duben

Ø      zpráva o hospodaření v roce 2001

 

Květen

Ø      vyhodnocení grantů z FRK

Ø      vysoká škola v kraji Vysočina

Ø      informace o uplatnění absolventů škol na trhu práce

 

Červen

Ø      informace o průběhu přijímacího řízení

Ø      příprava změn v síti škol

Ø      příprava dlouhodobého záměru rozvoje výchovně vzdělávací soustavy

 

 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost se bude zabývat i dalšími úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo kraje.

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.8.2002 / 1.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze