Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2002

 

 
 

Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje pro rok 2002

  

Na všech zasedáních bude výbor projednávat aktuální záležitosti, týkající se rozvoje kraje.

Leden

-         koordinace aktualizace PRKu

-         seznámení s návrhem rozpočtu kraje Vysočina  s důrazem na oblast regionálního rozvoje kraje

-         výměna informací s ORR a OÚP a SŘ, stanovení zásad komunikace

seznámení se vztahem kraje k RRAV a předpokládaným dalším vývojem

-         schválení plánu činnosti VRR

Únor

-         projednání výsledku aktualizace PRKu

-         investice do rozvoje kraje ve vztahu k návrhu rozpočtu kraje na rok 2002

-         projednání návrhů vyhlášení možných grantových programů v rámci kraje

Březen

-         plnění úkolů, které vzniknou v souvislosti se schválením rozpočtu (monitoring, analýza a vyhodnocování využití prostředků pro rozvoj kraje ve spolupráci s Finančním výborem)

-         výměna informací s ORR a OÚP a SŘ

-         informace o činností RRAV a spolupráce s krajem

Duben

-         podrobné seznámení se schválenými grantovými programy, dohoda o způsobu sledování a vyhodnocování jejich úspěšnosti a efektivity

-         informace o stavu přípravy koncepčních materiálů jednotlivých resortů

 

Květen - září

-         grantové programy – vyhodnocení, monitoring

-         koncepční materiály – seznámení a připomínkování

-         výměna informací s ORR a OÚP a SŘ – diskuse

-         činnost RRAV – sledování průběhu a spolupráce

 

Říjen

            příprava komplexního vyhodnocení činnosti VRR

            sumarizace stavu a přehledu o existenci koncepčních rozvojových materiálů

            PRK – zhodnocení jeho významu, potřeby změn

            příprava plánu činnosti na rok 2003

 

Listopad - prosinec

            podrobné seznámení s čerpáním rozpočtu

            vyhodnocení potřeb a využití rozvojových prostředků

            informace o činnosti RRAV a působení zástupců kraje v tomto orgánu

plán činnosti na rok 2003

            vyhodnocení spolupráce s RK, ZK, ORR a OÚP a SŘ

            sumarizace realizovaných grantových programů v roce 2002

           sumarizace návrhů na aktualizaci PRKu

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.8.2002 / 1.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze