Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2002

 

 
 

                                                                                                           

Plán činnosti finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

1.      Výbor se schází podle potřeby.

2.      Jednání výboru se řídí jednacím řádem výboru zastupitelstva kraje.

3.      Kontrolní činnost výboru bude prováděna i ve skupinách jmenovaných na jednání výboru.

 

 

Finanční výbor ve své práci předpokládá úzkou spolupráci se zástupci hejtmana, radními, ředitelkou úřadu s cílem aktivně pomoci řešit náročné úkoly spojené s činností krajského úřadu, především na úseku hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje.

 

 

Na jednání výboru budou zváni příslušní vedoucí pracovníci úřadu i řízených organizací v zájmu řádného projednání problematiky příslušného odvětví.

 

 

V roce 2002 se bude finanční výbor zejména zabývat:

·        převodem zařízení na kraj,

·        hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje,

·        rozpisem rozpočtu KrÚ a jeho úpravami,

·        využitím dotací poskytnutých krajem z jeho prostředků obcím, řízeným organizacím,

·        auditu hospodaření KrÚ za rok 2001,

·        výběrovým řízením,

·        hospodaření na příslušných úsecích vybraných odborů.

 

 

Finanční výbor zabezpečí i další úkoly související s jeho činností, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.8.2002 / 1.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze