Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán činnosti Komise pro vnější vztahy Rady kraje vysočina na rok 2002

 

 
 

                                                                                                           

Návrh plánu činnosti komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 první polovina roku 2002

 

 

Cíle práce komise pro vnější vztahy

 

Hlavním cílem této komise je zapojení se do přípravy a řešení priorit v oblasti nově se vymezujících vnějších vztahů Kraje Vysočina. Základním materiálem, ze kterého vycházíme (aniž by explicitně tuto problematiku pojmenovával), je Program rozvoje kraje Vysočina. Hlavním smyslem této komise by tedy měla být doporučení a podpůrná stanoviska členům Rady kraje Vysočina v následujících tématických oblastech :

 

  1. Jednotný vizuální styl Kraje Vysočina (základní charakteristiky a schéma možného manuálu)

Termín: leden, únor 2002

 

  1. Mapování velkých tradičních akcí konaných v rámci Kraje Vysočina, vyhodnocení a předání s návrhy na možná využití

Termín: leden, únor 2002

           

3.       Zpracování schématu tradičních družebních vztahů (již existujících v různých místech Kraje), vyhodnocení jejich využitelnosti pro potřeby Kraje, možná doporučení na navázání nových vztahů tohoto typu.

Termín: březen 2002, dílčí část úkolu průběžně

 

  1. Práce na návrhu možné mediální kampaně „Přednosti Kraje Vysočina“

Termín: průběžně, vyhodnocení a písemná informace Radě do konce dubna 2002

 

5.       Pracovní setkání s představiteli komisí pro vnější vztahy z okolních krajů (či komisí podobného zaměření). Písemná informace Radě Kraje.

Termín: duben 2002

 

  1. Práce na možných doplňcích Programu rozvoje kraje v oblasti vnějších vztahů

Termín: průběžně 2002

 

7.       Celistvost Kraje Vysočina, mapování příčin odstředivých tendencí v rámci Kraje, návrhy na jejich řešení (využití znalosti místní problematiky).

Termín: průběžně 2002, stručná písemná informace Radě do konce dubna 2002

 

  1. Sumarizace možných osobních nebo profesionálních kontaktů členů komise s přihlédnutím k jejich vhodnému využití ve prospěch Kraje Vysočina

Termín: do konce května 2002, případná informace Radě do poloviny června 2002

 

  1. Vyhodnocení návrhů na vánoční a novoroční přání 2003

Termín: červenec 2002, písemná informace a doporučení Radě do konce července 2002

 

 

Tento plán činnosti komise pro vnější vztahy byl schválen dne 23. ledna 2002 na jejím pracovním zasedání.

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.8.2002 / 2.4.2003

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze