Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Plán činnosti Sociální komise Rady kraje Vysočina na rok 2002

 

 
 

Návrh plánu činnosti sociální komise Rady kraje Vysočina

do konce roku 2002

 

Termín

Návrh pracovního plánu – úkol

3. čtvrtletí roku 2001

  říjen2001

 

 

listopad 2001

 

 

prosinec2001

 

Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina.

 

Zhodnotit možnosti a předpoklady provozování hospice na území kraje.

 

Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina.

 

Průběžně jednat s vedoucími referátů sociálních věcí okresních úřadů a získávat podklady o zařízeních sociální péče a služeb.

1. čtvrtletí roku 2002

leden 2002

 

 

   únor 2002

 

 

březen 2002

 

Připravovat materiál o síti zařízení sociální péče a služeb, o jejich typech a kapacitě.

 

Zhodnotit možnosti a předpoklady provozování hospice na území kraje.

 

Zjišťovat možnosti pro vypracování sociálně – demografické analýzy kraje.

 

Podílet se na přípravě podmínek přebírání zřizovatelských funkcí.

2. čtvrtletí

roku 2002

   duben 2002

 

 

květen 2002

 

 

červen 2002

 

 

Připravovat setkání s nestátními poskytovateli sociální péče a služeb v kraji Vysočina.

 

Setkání s vedoucími referátů sociálních věcí okresních úřadů a připravovat převzetí zřizovatelských funkcí sociálních zařízení.

 

Podílet se na přípravě podmínek přebírání zřizovatelských funkcí.

 

Uskutečnit setkání s nestátními poskytovateli sociální péče a služeb.

3. čtvrtletí

roku 2002

červenec 2002

 

 srpen 2002

 

 září 2002

Připravovat materiál o síti zařízení sociální péče a služeb a ve spolupráci se zdravotní komisí zhodnotit rozložení a potřebnost lůžek následné péče v návaznosti na potřeby ústavních zařízení.

 

Zjistit potřeby služeb a péče v oblasti sociální prevence a prevence patologických jevů.

 

Podílet se na přebírání zřizovatelských funkcí.

4. čtvrtletí roku 2002

  říjen 2002

 

listopad 2002

 

prosinec 2002

Podílet se na přebírání zřizovatelských funkcí.

 

Připravit plán činnosti komise na následující období.

 

Připravit ucelený materiál – analýzu o síti zařízení sociální péče a služeb v kraji Vysočina.

 

Cíle sociální komise

 

Hlavním cílem sociální komise je zapojení se do přípravy a řešení priorit v oblasti sociální politiky kraje Vysočina v nadcházejících obdobích. K tomuto cíli bude přispívat plnění jednotlivých plánovaných úkolů, vyplývajících z plánu činnosti komise. Za nezbytné považujeme pracovat s aktualizovaným Programem rozvoje kraje Vysočina. Naším cílem je získat ucelený přehled o zařízeních sociální péče a služeb pomocí sociálně – demografické analýzy. Kvalifikované zhodnocení stávající sítě sociálních zařízení a služeb přispěje ke stanovení dalšího rozvoje v této oblasti. Potřebnost nových kapacit sociálních zařízení a nových forem služeb by mělo vycházet z tohoto zhodnocení. Tyto úkoly lze zvládnout pouze při zajištění vzájemné spolupráce a partnerství všech zainteresovaných subjektů. Svoji úlohu zde budou plnit ještě okresní úřady, které jsou zřizovateli řady sociálních zařízení, které by měl kraj v roce 2002 přebírat. Komunikace bude nutná i s dalšími poskytovateli služeb a to především s obcemi a nestátními neziskovými organizacemi.

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.8.2002 / 1.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze