Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2002

 

 
 

 

 

 

Plán činnosti dopravní komise Rady kraje Vysočina

 

Prosinec 2001

 

-         převzetí majetku státu do majetku kraje

-         transformace SUS

-         dopravní část Programu rozvoje kraje – profil a SWOT analýza

 

Leden 2002

 

-         společné jednání s majetkovým odborem

-         priority silniční sítě kraje Vysočina

-         dopravní část Programu rozvoje kraje – programová opatření

-         transformace SUS

 

Únor 2002

 

-         problematika železniční dopravy s akcentem na místní tratě

-         studie dopravní obslužnosti kraje

-         transformace SUS

-         rozpracovanost akcí na silnicích v majetku kraje

 

Březen 2002

 

-         nadregionální dopravní síť

-         návrh změn rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

-         transformace SUS

-         přebírání místních komunikací

 

Duben 2002

 

-         spolupráce s okresními úřady na tvorbě dopravní obslužnosti kraje v roce 2003

-         spolupráce se správou Ředitelství silnic a dálnic Jihlava

-         vyhodnocení zimní údržby

 

Květen 2002

 

-         cyklostezky

-         rekreační doprava

-         návštěva vybraných cestmistrovství

 

Červen 2002

 

-         návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro kraj Vysočina

-         dílčí zhodnocení transformace SUS

 

 

Červenec – Srpen 2002

 

-         spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic správou Jihlava

-         priority silniční sítě kraje Vysočina

-         územně - plánovací dokumentace vyšších územních celků ve vztahu k dopravě

-         příprava rozpočtu  kraje 2003 na úseku silničního hospodářství

 

Září 2002

 

-         plán zimní údržby

-         zkušenosti s přebíráním místních komunikací

 

Říjen 2002

 

-    únikové trasy z jaderné elektrárny, spolupráce s bezpečnostní komisí

-         participace na Fondu rozvoje kraje

 

Listopad 2002

 

-         připravenost zimní údržby

 

Prosinec 2002

 

-         společné jednání s odborem dopravy

-         priority silniční sítě kraje Vysočina

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.8.2002 / 1.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze