Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 25/2002

29. červenec 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2002, konaného dne 29. července 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2002

 

Přítomno 6 členů rady – viz prezenční listina ze dne 29. 7. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast V. Kodeta, I. Rohovského, A. Štěrbové.

F. Dohnal přednesl návrh programu jednání.

Rada přijala navržený program jednání.

Navržený program jednání:

  1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2002
  2. Veřejná zakázka: rekonstrukce silnice I/19 – Štěpánov - hranice okresu Blansko

(P. Pospíchal, RK-25-2002-02)

3.       Rozprava členů rady

Navržený program byl schválen 6 hlasy.

K zápisu z jednání rady kraje č. 24/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Veřejná zakázka: rekonstrukce silnice I/19 – Štěpánov - hranice okresu Blansko

 

P. Pospíchal předložil dvě varianty návrhu na vyhlášení veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce silnice I/19-Štěpánov-hranice okresu Blansko“ a otevřel rozpravu.

Rada kraje diskutovala o možné variantě postupu pro rychlou opravu komunikace.

Závěrem diskuse rada kraje rozhodla, aby byl dopracován a zpřesněn rozsah nutných oprav objízdných komunikací, které jsou používány pro veškerou dopravu v souvislosti s havárií a na příštím jednání rady byl materiál znovu předložen.

 

 

3. Rozprava členů rady

 

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje č. 25/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 8. 2002 v 9.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

                                                                                                František DOHNAL

           hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 25/2002 dne 29. července 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 7. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.7.2002 / 17.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze