Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2006

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2006

Dle § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zpracoval a schválil plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území. Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina byl schválen Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 27. 7. 2004. Závaznou část Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina vyhlásil kraj obecně závaznou vyhláškou kraje. Obecně závazná vyhláška kraje byla zveřejněna ve Věstníku kraje dne 10. 8. 2004.

Účelem plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina je stanovit optimální způsob dosažení souladu s požadavky právních předpisů ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství na území kraje Vysočina a s tím spojené ekonomické dopady.

Ve smyslu § 43 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, bylo provedeno vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2006. Vyhodnocení provedla na základě smlouvy firma ISES, s. r. o.

Cílem vyhodnocení POH kraje Vysočina je zjistit stav plnění cílů stanovených v závazné části POH (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle) v roce 2006.

 
Zodpovídá: Mgr. Miloš Molák
Vytvořeno / změněno: 19.11.2007 / 19.11.2007 | Zveřejnit od-do: 19.11.2007-22.7.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze