Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Činnost odboru dopravy a silničního hospodářství

V tomto dokumentu, kromě kontaktů na jednotlivé pracovníky Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, také naleznete náplň činnosti jednotlivých oddělení Odboru dopravy a silničního hospodářství.
 

 
 

Kontakty na odbor dopravy a silničního hospodářství

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství provádí činnosti v samostatné i přenesené působnosti na úseku dopravy, dopravní obslužnosti kraje, silničního hospodářství, správy komunikací a administrace finančních prostředků z fondů EU.

 

Strnadová Hana, Ing., vedoucí odboru, tel.: 564 602 235

Novák Miroslav, Mgr. , úředník na úseku právní agendy, tel: 564 602 442

Motlová Hana, Mgr., úředník na úseku právní agendy, tel.: 564 602 286

Váňová Kamila, asistentka vedoucí odboru, tel.: 564 602 234

 

Oddělení dopravy

úsek dopravy

Dopravní úřad – vydávání finanční způsobilosti dopravců, stanovisek ke koncesní listině, eurolicencí, zkoušky odborné způsobilosti dopravců, správní řízení o pokutě, státní odborný dozor, výjimky ze zákazu jízdy vozidel, kauce mezinárodních dopravců, přezkum rozhodnutí na úseku taxislužby

Hamáček Pavel, Ing. Bc., vedoucí oddělení, okres Žďár nad Sázavou, kauce, státní odborný dozor, tel.: 564 602 291

Marešová Vlasta, finanční způsobilost pro okres Žďár nad Sázavou, licence pro okres Žďár nad Sázavou, správní řízení – pokuty, státní odborný dozor, tel.: 564 602 390

Kasalová Zdeňka, Ing., správní řízení – pokuty, kauce, státní odborný dozor, tel.: 564 602 290

Knoflíčková Barbora, DiS., okres Třebíč, státní odborný dozor, správní řízení – pokuty, zkoušky odborné způsobilosti, tel.: 564 602 244

Straková Karla, okres Pelhřimov, zkoušky odborné způsobilosti, správní řízení – pokuty, státní odborný dozor, tel.: 564 602 391

Půžová Lada, státní odborný dozor, správní řízení - kauce, zkoušky odborné způsobilosti, tel.: 564 602 243

Mátlová Markéta, Mgr. Ing., okres Jihlava, státní odborný dozor, správní řízení – pokuty, tel.: 564 602 393

Špačková Monika, Bc., okres Havlíčkův Brod, státní odborný dozor, správní řízení – pokuty, výjimky, tel.: 564 602 394

 

úsek silničního hospodářství

Speciální stavební úřad, silniční správní úřad pro silnice I. třídy – povolování uzavírek, zvláštního užívání, sjezdů, stanovení dopravního značení, zkoušky učitelů autoškol, BESIP, školící střediska, přezkum rozhodnutí na úseku silničního hospodářství a odnímání řidičských oprávnění

 

 , silniční správní a speciální stavební úřad pro silnice I. tř., dopravní značení, tel.: 564 602 329

 , silniční správní a speciální stavební úřad pro sil. I. tř., dopravní značení, tel.: 564 602 245

Petr Martin, Ing., zkoušky učitelů autoškol, prevence BESIP, přezkum rozhodnutí na úseku odnímání řidičských oprávnění, tel.: 564 602 412

Macura Jiří, Ing., silniční správní a speciální stavební úřad pro sil. I tř., dopravní značení, odvolací řízení, akreditovaná školicí střediska, tel. 564 602 292

úsek osobní dopravy

 

Dopravní úřad – vydává licence na provozování veřejné linkové dopravy, vydává stanoviska k licencím vydávaným ostatními dopravními úřady, které se dotýkají Kraje Vysočina, schvaluje jízdní řády veřejné linkové dopravy, vykonává státní odborný dozor linkové dopravy, vede správní řízení v linkové dopravě. Vykonává dozor nad stanicemi technické kontroly, vede správní řízení v oblasti stanic technické kontroly.

 

Krpálková Marcela, Mgr., pro okres Třebíč, dohled nad stanicemi technické kontroly, tel.: 564 602 254

 , pro okres Jihlava a Pelhřimov, tel.: 564 602 238

Hrnčiar Jozef, Ing., pro okres Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod, dohled nad stanicemi technické kontroly, tel.: 564 602 241

 

Oddělení dopravní obslužnosti

 

Zajišťuje úkoly na úseku dopravní obslužnosti linkovou osobní dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách, koordinuje výkon činností na úseku zabezpečení základní dopravní obslužnosti, zabezpečuje přípravu plánu dopravní obsluhy území kraje, kontroluje použití finančních prostředků na dopravní obslužnost kraj a zajišťuje úkoly na úseku základní dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou.

Bartoš Pavel, Ing., vedoucí oddělení, tel.: 564 602 237

Fialová Renáta, Bc., dopravní obslužnost Kraje Vysočina, tel.: 564 602 287

Haták David. Ing.dopravní obslužnost Kraje Vysočina, tel.: 564 602 191

Koubek Štěpán, Mgr., dopravní obslužnost Kraje Vysočina, tel.: 564 602 380

Krčálová Kristýna, Mgr., dopravní obslužnost Kraje Vysočina, tel.: 564 602 399

Myšková Jana, Ing., dopravní obslužnost Kraje Vysočina, tel.: 564 602 392

Němec Jan, Bc., dopravní obslužnost Kraje Vysočina, tel.: 564 602 388

Němec Lukáš, Bc., dopravní obslužnost Kraje Vysočina, tel.: 564 602 288

Oberreiterová Pavlína, Ing., dopravní obslužnost Kraje Vysočina, tel.: 564 602 257

Suchá Radka, Bc., dopravní obslužnost Kraje Vysočina, tel.: 564 602 255

Vodička Petr, Ing., dopravní obslužnost Kraje Vysočina, tel.: 564 602 402

Zikán Václav, Ing., dopravní obslužnost Kraje Vysočina, tel.: 564 602 178


Oddělení projektového řízení

 

Zabezpečuje finanční prostředky z fondů EU na připravované projekty do silniční sítě Kraje Vysočina.

 

Handa Radek, Ing., vedoucí oddělení, strategické a koncepční materiály, prostředky z fondů EU, silniční síť, tel.: 564 602 189

Bulíčková Aneta, Ing., strategické a koncepční materiály, prostředky z fondů EU, silniční síť, tel.: 564 602 181

Weidemannová Radka, Ing., strategické a koncepční materiály, prostředky z fondů EU, silniční síť, tel.: 564 602 186

Žižka Radek, Ing., strategické a koncepční materiály, prostředky z fondů EU, silniční síť, tel.: 564 602 192

 

Oddělení investiční a správy komunikací

 

Příprava a realizace investiční výstavby na pozemních komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina včetně zajišťování finančního krytí. Spolupracuje s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací vykonávající správu a údržbu silnic na území Kraje Vysočina, předkládá návrhy strategických a koncepčních materiálů týkající se silniční sítě Kraje Vysočina.

 

Matulová Hana Ing., vedoucí oddělení, koordinace přípravy a realizace investic na pozemních komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina včetně koordinace finančního zajišťování investic z rozpočtu kraje, tel.: 564 602 219

Boček Jan, Mgr., úředník na úseku správy komunikací a poskytování finančních podpor, tel.: 564 602 256

Dokulil Miroslav, Ing., příprava a realizace investičních akcí na pozemních komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina, tel.: 564 602 222

Blaha Daniel, Ing., příprava a realizace investičních akcí na pozemních komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina, tel.: 564 602 441

Lojda Jiří, Mgr. Ing., příprava a realizace investičních akcí na pozemních komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina, tel.: 564 602 217

Pípal Tomáš, příprava a realizace investičních akcí na pozemních komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina, tel.: 564 602 274

Šedová Irena, Ing., příprava a realizace investičních akcí na pozemních komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina, tel..: 564 602 274

Procházková Lenka, Bc., zajištění a koordinace veřejných zakázek na akce na silniční síti ve vlastnictví Kraje Vysočina, tel.: 564 602 378

Liška Karel, Ing., příprava a realizace investičních akcí na pozemních komunikacích ve vlastnictví Kraje Vysočina, tel.: 564 602 216

Navrátilová Markéta, Ing., zajištění a koordinace veřejných zakázek na akce na silniční síti ve vlastnictví Kraje Vysočina, tel.: 564 602 387

Juránek Stanislav, Ing., úředník na úseku správy komunikací a investic, tel.: 564 602 229

 
Zodpovídá: Kamila Váňová
Vytvořeno / změněno: 21.1.2009 / 19.2.2021
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor dopravy a silničního hospodářství > Silniční hospodářství

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze