Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vydávání certifikátů za účelem elektronického podepisování na krajském úřadu

 

 
 

Na základě smlouvy, která byla uzavřena mezi krajem Vysočina a společností První certifikační autorita, a. s., začalo od  1. září 2007 na Krajském úřadu kraje Vysočina fungovat kontaktní pracoviště Registrační autority I.CA. Na těchto kontaktních pracovištích se vydávají kvalifikované certifikáty nejen pro zaměstnance kraje, ale kvalifikované certifikáty a kvalifikované systémové certifikáty zde mohou získat také obce, příspěvkové organizace  a také nejširší veřejnost. Kromě kvalifikovaných certifikátů určených pro elektronické podepisování uznávaným elektronickým podpisem a kvalifikovaných systémových certifikátů určených pro podepisování uznávanou elektronickou značkou zabezpečují uvedená pracoviště také vydávání komerčních certifikátů, které umožňují elektronické podepisování zaručeným elektronickým podpisem a také šifrování. 

 

V úředním styku lze uznávaný elektronický podpis a zaručený elektronický podpis využívat například při elektronické komunikaci se všemi orgány veřejné moci v České republice a dále s těmi orgány veřejné správy, které při své činnosti postupují podle správního řádu. Již dnes tak lze s využitím shora uvedených druhů elektronického podpisu učinit vůči těmto orgánům platná podání, aniž by bylo třeba následně elektronická podání „doplňovat“ papírovou formou. Výjimku z uvedeného pravidla tvoří ty agendy, v nichž je třeba k samotnému podání   přikládat ještě přílohy, které byly v listinné podobě vyhotoveny subjektem odlišným od podatele a dále ty správní agendy, v nichž je zvláštním zákonem stanoveno povinné použití tištěných formulářů. V současné době je nejširší veřejností elektronického podpisu využíváno především v oblasti správy daní a poplatků (např. při podávání daňových přiznání) a dále v některých agendách České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva dopravy (zejména eTesty). Například k  30. 4. 2007 bylo v České republice vydáno více než 43 tisíc platných kvalifikovaných certifikátů.

 

Nově vzniklé pracoviště je obsluhováno odborem informatiky krajského úřadu a veřejnosti je přístupné v pracovních dnech v pondělí a ve středu v době od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 a v pátek od 9:00 do 11:00. Tato pracoviště se nacházejí v sídle kraje, tedy na adrese Žižkova 57, Jihlava, a to v kanceláři A  4.11, případně v kanceláři A 1.20.

 

Více informací lze získat na telefonu  564 602 348 a emailu: ca@kr-vysocina.cz, případně na webových stránkách První certifikační autority, a. s., www.ica.cz.

 

 

V rámci „projektu veřejná správa“ nabízí Registrační autorita První certifikační autority, a. s. (dále též „I.CA“) v sídle kraje Vysočina obecním a městským úřadům možnost pořízení kvalifikovaného  zaměstnaneckého certifikátu za níže uvedených podmínek :

 

a)         vydání prvotního certifikátu na čipové kartě, která je součástí dodávky, je pro starosty, místostarosty, tajemníky a zaměstnance obce nebo města zařazených do obecního nebo městského úřadu, za 1.416,-Kč (včetně DPH),

 

b)         cena následného certifikátu nebo certifikátu vystaveného na disketu, je pro starosty, místostarosty, tajemníky nebo zaměstnance obce nebo města zařazené do obecního nebo městského úřadu, za 440,- Kč (včetně DPH).

 

Pro zaměstnance obce nebo města, kteří netvoří obecní úřad podle zákona o obcích a pro veřejnost, tedy pro subjekty stojící mimo „projekt veřejná správa“, je cena dána aktuálním ceníkem První certifikační autority, a. s., který je zveřejněn na elektronické adrese: http://www.ica.cz/home_cs/?acc=cenik_sluzeb.

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 10.10.2007 / 10.10.2007 | Zveřejnit od: 10.10.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor analýz a podpory řízení > Spisová služba

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze