Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nová Říše

 

 
 

Nová Říše

 

Milan Dušek

Vydáno: NOvoříšský KUlturní Spolek

Vytištěno: Serifa, s. r. o.

Počet stran: 286

ISBN 978-80-239-8946-5

 

 

Autor této publikace a NOKUS (NOvoříšský KUlturní Spolek) si přáli, aby kniha velmi obšírně textově i obrazově zmapovala dějiny obce ve všech souvislostech. Co v knize můžete nalézt, je podloženo historickými prameny, odbornou literaturou a dalšími materiály, které souvisejí s Novou Říší. Autor se snažil sepsat uvedená fakta podle dostupných informací, které hledal nejen v archívech, ale také v kronikách obce.

 

 

Obsah: Přírodní poměry; Půdy, vegetace, živočichové; Osídlení krajiny, archeologické nálezy; K nejstarším dějinám obce; Novoříšské zboží v majetku staré české a moravské šlechty; Válečná období do roku 1620; Od pol. 16. stol. Do stavovského povstání; Premonstrátské panství za stavovské rebelie a třicetileté války; atd.

Nová Říše

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.8.2007 / 1.8.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze