Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2007

27. červen 2007
 

 
 

 

Pozvánka

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

 

svolávám 2. zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se bude konat

ve středu 27. 6. v 08:30 hodin,

v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina,

zasedací místnost A 3.15, Žižkova 57, Jihlava.

 

Navržený program jednání:

 

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje).

1.      22. základna letectva Náměšť nad Oslavou, činnost, zařazení v systému AČR, další perspektivy základny; ústní informace (Miloš Vystrčil, hejtman kraje; pplk. Ing. Jindřich Staněk, velitel základny);

2.      Průběžná informace o řešení problematiky centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení  integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina;  (plk. Bc. Pavel Maslák, místopředseda BRK)

3.      Transformace operačních středisek Okresních ředitelství PČR do integrovaného operačního střediska (IOS) Jihlava, zkušenosti z provozu od 1. 1. 2007;(plk. JUDr. Roman Heinz, zástupce ředitele Policie ČR správy Jihomoravského kraje);

4.      Výstavba mostních provizorií po povodních na jaře 2006; prezentace (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

5.      Informace o plnění úkolů na úseku digitálního spojení Pegas Matra u složek IZS v kraji Vysočina v návaznosti na usnesení BRK-03-2006-05P; (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina);

6.      Nouzové zásobování vodou v kraji, (JUDr. Simeona Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, Ing. Petr Bureš vedoucí odboru lesního vodního hospodářství, Ing. Jan Murárik tajemník BRK);

7.      Revize Vnějšího havarijního plánu JE Dukovany. (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina);

8.      Program prevence kriminality na rok 2007 – 2008, program Partnerství; (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK, Ing. Josef Pokorný, úředník na úseku prevence kriminality)

9.      Rozprava

 

V případě, že se nebudete moci tohoto jednání zúčastnit, sdělte prosím svoji omluvu Martinu Šalandovi na telefonním čísle 564 602 132 (popřípadě 724 650 151) nebo na e-mailovou adresu salanda.m@kr-vysocina.cz.

 

Se zdvořilým pozdravem

 

RNDr. Miloš Vystrčil, v. r.

hejtman kraje Vysočina

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.7.2007 / 23.7.2007

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies