Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2007

23. březen 2007
 

 
 

 

Pozvánka

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

 

svolávám 1. zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se bude konat

v pátek  23. 3. v 09:00 hodin,

v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina,

zasedací místnost A 3.15, Žižkova 57, Jihlava.

 

Navržený program jednání:

 

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje).

1.      Vyhodnocení plnění usnesení BRK za rok 2006 (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

2.      Bezpečnostní situace na území kraje za rok 2006 (plk. JUDr. Roman Heinz, zástupce ředitele Policie ČR správy Jihomoravského kraje);

3.      Informace o činnosti obecních policií v kraji Vysočina za rok 2006 (Ing. Jan Frenc, ředitel Městské policie Jihlava);

4.      Informace o stavu reformy AČR v kraji, hlavní úkoly Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2007, plán výcviku strážní roty (pplk. Ing. Vladimír Trávník, ředitel KVV Jihlava);

5.      Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2006 a plán provedení cvičení IZS v roce 2007 (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina);

6.      Závěry z kontrolní činnosti a metodická pomoc pro ORP na úseku krizového řízení za rok 2006 (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

  1. Roční zpráva o stavu požární ochrany (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina);
  2. Informace o bezpečnosti provozu JE Dukovany v roce 2006 (Ing. Zdeněk Linhart, ředitel JE Dukovany);

9.      Možnosti finančního zabezpečení rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění v kraji Vysočina v návaznosti na analýzu projednanou BRK-03-2006-08P (JUDr. Simeona Zikmundová, ředitelka krajského úřadu; RNDr. Ing.Martin Černý, MBA, vedoucí ORR KrÚ);

  1. Aktualizace Havarijního plánu kraje Vysočina (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje Vysočina);

11.  Informace o realizaci usnesení Vlády ČR č. 1271 o pandemickém plánu ČR pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru (JUDr. Simeona Zikmundová, ředitelka krajského úřadu; JUDr. Věra Švarcová, vedoucí OSVZ);

12.  22. základna letectva Náměšť nad Oslavou, činnost, zařazení v systému AČR, další perspektivy základny (ústní informace pplk. gšt. Ing. Josef Pospíšil, zástupce velitele základny);

13. Informace o pracovní skupině ministerstva životního prostředí pro brownfields (Ing. Jan Joneš, vedoucí OŽP KrÚ, Mgr. Jaroslav Mikina, vedoucí oddělení vodního hospodářství OLVHZ KrÚ).

 

V případě, že se nebudete moci tohoto jednání zúčastnit, sdělte prosím svoji omluvu Janu Jarošovi na telefonním čísle 564 602 132 (popřípadě 724 650 151) nebo na e-mailovou adresu jaros.j@kr-vysocina.cz.

 

Se zdvořilým pozdravem

 

RNDr. Miloš Vystrčil, v. r.

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.3.2007 / 10.4.2007

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies