Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2002

13. květen 2002
 

 
 

Souhrn usnesení ze

zasedání Kontrolního výboru

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2002

konaného dne 13. května 2002

 

Přítomno:

-         7 členů Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina- viz presenční listina

-         JUDr. Eva Šarapatková – vedoucí sekretariátu ředitelky KrÚ

-         Ing. Petr Kolář – vedoucí majetkového odboru KrÚ

-         Mgr. Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KrÚ

-         Ing. Marie Vařejková – pracovnice odboru školství, mládeže a sportu KrÚ

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu

3.      Kontrola převodu majetku Střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě na kraj Vysočina – dokončení a zápis

4.      Kontrola plnění usnesení rady kraje č. 013/02/2002/RK

5.      Kontrola plnění usnesení rady kraje č. 172/23/01/RK

6.      Různé

 

Usnesení 014/05/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

odboru školství, mládeže a sportu KrÚ rozšířit kontrolní činnost se zaměřením na vedení evidence majetku a účtování škol.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 
Usnesení 015/05/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

vyjadřuje

nespokojenost se způsobem spolupráce Krajského úřadu při provádění kontrolní činnosti kontrolním výborem a

žádá

Radu kraje Vysočina o nápravu.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

                                                                                     Bc. Jaromír Barák v. r.

                                                                                  předseda Kontrolního výboru

                                                                                  Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.6.2002 / 3.6.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze