Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Stanovisko MF ČR k uzavírání půjček z prostředků FKSP příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem

 

 
 
Ustanovení § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, upravuje možnost příspěvkové organizace uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru uzavřené podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku tak, že je podmiňuje souhlasem zřizovatele – územního samosprávného celku.

 

Hospodaření s prostředky FKSP příspěvkových organizacích zřizovaných kraji upravuje vyhláška č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Organizace sestavuje rozpočet fondu a zásady pro jeho používání a podle nich postupuje při poskytování půjček jednotlivým zaměstnancům v souladu s vyhláškou. Na tvorbě zásad se podílí zaměstnavatel. Poskytování sociální výpomoci půjčky je upraveno v ustanovení § 9 vyhlášky. Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 8 vyhlášky je FKSP fondem zaměstnavatele a prostředky fondu jsou považovány za rozpočtové prostředky, Každá poskytnutá sociální výpomoc nebo výpůjčka musí být schválena samostatně v souladu se zásadami pro jejich poskytování. Pro třídění operací prostředků FKSP (byť jsou peněžní) se nepoužívá rozpočtová skladba.

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.5.2002 / 29.5.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze