Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Novela vyhlášky Mzd ČR č. 137/2004 Sb.

 

 
 

Novela vyhlášky MZd ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

Od 1. ledna 2007 je účinná vyhláška  MZd ČR č. 602/2006 Sb., která mění vyhlášku č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Vyhláška je adaptací právního předpisu provedenou na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29, dubna 2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin a nařízení Komise (ES) 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kriteriích pro potraviny. Tyto uvedené použité předpisy Evropských společenství upravují zejména pravidla potravinového práva a dále minimální požadavky na stavby potravinářských závodů, mezi něž patří i provozovny stravovacích služeb, podmínky jejich schvalování a registrace, minimální hygienické požadavky a zásady pro provozování stravovacích služeb a mikrobiologické požadavky na potraviny včetně pokrmů.

Nejdůležitější změny:

·         zužuje se rozsah právní úpravy vyhlášky ve smyslu nařízení (ES) č. 852/2004,

·         zužuje se okruh dosud vymezených pojmů a ponechávají se upravené pojmy navazující na (ES) č. 852/2004,

·         zrušen text, který upravoval požadavky na stavby stravovacích služeb, od ledna t.r. se stavby posuzují podle evropských předpisů,

·         mikrobiologické požadavky na pokrmy se posuzují podle nařízení (ES) 2073/2005,

·         bezpečnost potravin se posuzuje podle zákona č. 102/2001 Sb. Ponechává se pouze právní úprava vztahující se k nutriční hodnotě a složení pokrmu, a to i s ohledem na skutečnost, že stravovací služby zahrnují i stravování dětí a žáků ve školních jídelnách.

·         používání vajec je obecně v minimálním rozsahu upraveno použitelnými předpisy ES, ponechávají se postupy nutné k prevenci alimentárních nákaz,

·         zrušuje se ustanovení, které upravuje podmínky rozmrazování potravin, upravující zejména stavební požadavky a vybavení provozovny. Tyto skutečnosti se posuzují přímo podle přepisů ES. Tepelné podmínky potravin a ukončení tepelné úpravy pokrmu budou zkoumány na základě kritických bodů (HACCP) nebo správné výrobní praxe provozovatele stravovací služby.

·         případy, kdy je třeba stanovit postupy upravené na základě kritických kontrolních bodů upravuje nařízení (ES) č. 852/2004,

·         zrušují se stavební požadavky na jiná zařízení stravovacích služeb, používají se přímo předpisy ES,

·         zásady osobní a provozní hygieny, jde o národní úpravu a nejsou výše uvedenými předpisy ES dotčeny,

·         z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců budou stavby posuzovány podle hlavy páté zákoníku práce a nařízení vlády č. 178//2001 Sb.,

·         zrušují se přílohy 1, 2 a 3.

 

Ve vyhlášce zůstávají opatření na kontrolu teploty pokrmů a opatření pro zachování chladicího řetězce ve stravovacích službách.

Vyhláškou není dotčena obecná odpovědnost provozovatelů stravovacích služeb za bezpečnost pokrmu.

 

2007-01-08

Olga Johanidesová

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor školství, mládeže a sportu

oddělení organizace školství

Žižkova 57

587 33  Jihlava

e-mail: johanidesova.o@kr-vysocina.cz

tel: 564 602 285

                                       

 

Slouží jako pracovní materiál pro zařízení v kraji Vysočina

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 8.1.2007 / 8.1.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Oddělení vnitřní kontroly

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze